Go Reisiajakiri 79 – August 2019

Kõne Vene Geograafiaseltsis

JUHTKIRI

S/Y Admiral Bellingshauseni teelesaatmisel Antarktikasse

Mul on suur au võtta Eesti delegatsiooni poolt sõna siin Vene Geograafiaseltsi ajaloolises hoones. Sel ühingul on väga auväärsed traditsioonid. Meile, eestlastele, lisandub siin veel üks väike kultuurilooline nüanss, millel tegelikult on laiem tähendus. Kui see ühing 1845. aastal asutati, siis 17 asutaja seas oli märkimisväärne hulk – kuus – sakslast, kes olid otseselt seotud Eestiga: Friedrich Benjamin Graf von Lütke (venelastele tuntud kui Fjodor Petrovitš Litke), Adam Johann von Krusenstern, Friedrich Georg Ludwig von Wrangell (Ferdinand Petrovitš Wrangel), Karl Ernst Ritter von Baer (Karl Maksimovitš Baer), Friedrich Georg Wilhelm Struve (Vassili Jakovlevitš Struve), Friedrich Wilhelm Rembert von Berg (Fjodor Fjodorovitš Berg). Need inimesed olid kas sündinud, töötasid või elasid Eestis.

Võtame näiteks Karl Ernst von Baeri. Ta esivanemad olid pärit Saksamaalt, ta sündis Kesk-Eestis, õppis Tallinnas, Tartus, Berliinis ja Viinis. Ta töötas Königsbergis ja seejärel Peterburi ülikoolis, elu lõpuaastad veetis taas Tartus. Või võtame Struwe. Ta sündis Taani-Norra personaalunioonis, õppis Tartus ja enne, kui asutas kuulsa Pulkovo observatooriumi, oli 20 aastat Tartu observatooriumi direktor.

Või näiteks Krusenstern, kes õppis Tallinna Toomkoolis, Kroonlinna kadetikorpuses, lõpuks stažeeris Suurbritannia kuninglikus mereväes ja oli esimese Vene lipu all toimunud ümbermaailmareisi juht.

Samuti Fabian Gottlieb Benjamin von Bellingshausen, venelastele tuntud kui Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен. Ta oli saksa rahvusest, Eestis sündinud, tänu oma õpetajale Krusensternile tugeva inglise merendusorientatsiooniga Vene admiral, kelle tegevus tõi kasu kogu maailmale.

Kõik see näitab, et need väljapaistvad teadlased ei kuulu mitte ühele riigile või rahvale, vaid nende tegevus on palju laiem kui riigipiirid.

Veel rohkem kui 19. sajandi kontekstis, räägime me täna sellest, et teadustegevus on edukas eelkõige rahvaste ja rahvusvahelises koostöös. Seda näitab ka meie tänane kohtumine siin. Me saadame auväärses Vene teadusasutuses teele Eesti ekspeditsiooni Antarktikasse, mille eesmärk on propageerida teadust ja loodushoidu, juhtida tähelepanu sellele, et me kõik ühiselt vastutame meie ühise planeedi tervise eest.

Tiit Pruuli

 

Selles numbris