Eesti Matkaliit 30

Teeme põgusa kronoloogilise tagasivaate, sirvides Kaljo-Mihkel Johannese 2005. aastal koostatud „Eesti matkamise kronoloogiat“ ja Ülo Kanguri 2018. aastal kirjutatud e-raamatut „Eestist maailma matkaradadele“, mille esimene peatükk on Eesti matkamise kronoloogia jätk.

Toodud nopped näitavad Eesti matkajate edukat üleminekut N. Liidu aegsest ülereguleeritud ja kuuendiku planeediga piiratud matkamiselt kogu maakera haaravale matkamisele.

Heli Tooman kirjutab GO Reisiajakirjas 2016. oktoobris nii: „Voldemar Prometit tuntakse visionääri ja uuendusmeelse mõtlejana, protsesside ja projektide juhtimise suurmeistrina, hea meeskonnamängijana, otsustuskindla, julge ning enese ja teiste suhtes nõudliku inimesena ja väsimatu rännumehena. Ta on Eesti Turismiameti käivitaja ja esimene peadirektor.“

1990

Esimesed Eesti suusamatkajad Are Kaasiku juhtimisel käivad märtsis-aprillis 5. raskusastme (ra) matkal Tšukotkal.

Ametiühingud lõpetavad matkamise senise doteerimise, mis toimis alates aastast 1962.

07.08 heiskab Tõivo Sarmeti matkarühm Eesti rahvuslipu Estonia mäetipul (6211 m) Pamiiris, olles peale meie esmavallutajate (1960, Peeter Varep) teised eestlased sel tipul.

Esimest korda lülitatakse Eesti mägimatkajate matkamarsruuti alpinistlik tõus mäetippu.

1991

Augustisündmuste ajal toimub LääneKaukasuse Gvandra mäesõlmes Eesti mägimatkajate aasta suurüritus, 7. mägituriaad „Ullu-Kam ’91“. Üritusel osaleb 19 matkarühma kuuest matkaklubist, kokku 223 inimest. Turiaadi üldjuht on Edgar Haavik, õppuste juht Ülo Kangur.

Tallinna MK grupp Tõivo Sarmeti juhtimisel sooritab 6. ra mägimatka Kesk-Pamiiris, tõustes Korženevskaja (7105 m) ja NL-i kõrgeima, Kommunismi (7495 m) mäetippudele. Kõrgeimale tipule jõuavad Tõivo Sarmet (täites Lumeleopardi normatiivi), Raivo Plumer ja Heiki Erm.

1993

Mais valib volikogu EML-i presidendiks Guido Leiburi.

Septembris võetakse EML vastu Euroopa Rändurite Assotsiatsiooni (ERA) tegevliikmeks.

1994

Märtsis viiakse sisse EML-i aunimetused aasta matkaja ja aasta matkategelane. Ülalnimetatule eelnesid nimetused Eesti populaarseim matkaja (1986–1990) ja Eesti parim matkasportlane (1991–1993).

Septembris võtab EML-i delegatsioon (Guido Leibur, Maie Itse, Ilme Hunt, Anneli Mere ja Tarmo Riga) esimest korda osa Euroopa Rändurite Assotsiatsiooni (ERA) aastakongressist Saarbrückenis Lõuna-Saksamaal.

1995

Märtsis valib volikogu taas EML-i presidendiks Guido Leiburi ja kinnitab järgmiseks kaheks aastaks juhatuse liikmed: Ilme Hunt, Maiu Plumer, Anne Praks, Peeter Pungar, Tõnis Puss. Kohtla-Järve MK uueks nimeks saab Alutaguse MK.

Avatakse Euroopa rannikuraja (Euromatkarada) E9 Eestit läbiv esimene rajalõik Keila-Joa – Kloogarand. Raja valmistab Harju MK.

1996

Augustis toimub Eesti matkajate 28-päevane 2100 km pikkune jalgrattamatk ümber Islandi saare Guido Leiburi juhtimisel.

1997

Jaanuaris vallutavad Eesti mägimatkajad Tõivo Sarmeti juhtimisel (Raivo Plumer, Margus Proos, Arne Sarapuu) Eestist esimestena Ameerika kõrgeima, 6959-meetrise Aconcagua mäetipu (Argentina ja Tšiili piiril Andides).

Aprillis valitakse EML-i presidendiks taas Guido Leibur, asepresidentideks nimetatakse Peeter Pungar ja Tõnis Puss.

1998

Märtsis võetakse Mägiekspeditsioonide Klubi EML-i tegevliikmeks ja mais avatakse EML-i veeb www.matk.ee.

Oktoobris toimub Eesti esimene Himaalaja-ekspeditsioon, esimese kaheksatuhandese mäetipu vallutamine. Cho Oyu tippu (8201 m) tippu tõusevad Mägiekspeditsioonide Klubi liikmed Tarmo Riga ja Aarne Sarapuu, Raivo Plumer, Margus Proos ja ekspeditsiooni juht Tõivo Sarmet.

1999

Mägiekspeditsiooni Klubi liikmed Tõivo Sarmeti juhtimisel alistavad mais Põhja-Ameerika kõrgeima McKinley (kohalik nimi Denali) mäetipu (6194 m).

Augustis toimub Noorte Matkaklubi mägituriaad Alpides. Turiaadil osaleb kaheksa matkarühma kokku 77 matkajaga, selle käigus tõuseb enamik matkajatest Mont Blanci tippu (4807 m).

2000

Eesti Spordiajaloo Seltsi ettepanekul koostatakse aprillis Eesti 20. sajandi silmapaistvamate matkasportlaste ja -tegelaste ning matkamise arengule suurimat mõju avaldanud sündmuste nimekiri:

Matkasportlased: 1. Tõivo Sarmet, 2. Guido Leibur, 3. Eldor Orupõld, 4. Leo Rahumägi, 5. Mait Teesalu, 6. Peeter Pungar, 7. Kalev Kaseoja, 8. Enn Saik, 9. Eeli Tiigimägi, 10. Maie Ojaste

Matkategelased: 1. KaljoMihkel Johannes, 2. Armult Reinsalu, 3. Agnes Sirkel, Ants Aaspõllu, 5. Johannes Kiivet

Matkamise arengule suurimat mõju avaldanud sündmused, üritused: 1. VSÜ Kalev Tallinna Turismiklubi asutamine, 1956; 2. Eesti matkajate esimene turiaad – suusaturiaad Põhjapõder, 1970; 3. Eesti kaugmatkajate esimene kokkutulek, 1968; 4. Tallinna mägimatkakoolis algab matkajate ja matkakaadri süsteemne ja kvalifitseeritud koolitus, 1968; 5. Innsbrucki taliolümpiamängude tähistamiseks Tallinnas korraldatud esimene rahvamatk paneb aluse aastaid kestvale terviseja rahvaspordi traditsioonile Eestis, 1964.

ERA avab oma kodulehekülje.

Juulis korraldab Noorte Matkaklubi Valdo Kanguri juhtimisel Kesk-Kaukasusel osavõtjaterohke turiaadi (alpiniaadi), mille lõpul tõuseb 60 inimest Euroopa kõrgeima mäe Elbruse tippudele (5621 m ja 5642 m).

Augustis sooritavad Noorte Matkaklubi matkarühmad Valdo Kanguri ja Ilkka Uusitalo juhtimisel 3. ra mägimatka tõusuga Lenini mäetipule Pamiiris. Ekstreemspordiharrastaja Valdek Udris laskub esimese eestlasena üksinda Lenini tipult lumelaual.

2001

Märtsis toimuvad Rannamõisa pangal J. Künnapi Alpinismiklubi korraldusel jääronimise ja öiste päästetööde võistlused ning Mägiekspeditsioonide Klubi Tallinna lahtised jääseina ronimise võistlused.

Juulis toimub Mägiekspeditsioonide Klubi ekspeditsioon Tõivo Sarmeti juhtimisel Karakorumi mäeahelikul Broad Peaki mäetipule (8047 m), kõrguselt maailma kaheteistkümnendale. See on eestlaste teine tõus 8000 m mäetipule. Ekspeditsiooni liikmed Raivo Plumer ja Tarmo Riga jõuavad mäe esimesele eeltipule (8035 m), Margus Proos ja Tõivo Sarmet 8021 m kõrgusele.

2002

Veebruaris tõusevad Mägiekspeditsioonide Klubi liikmed Inna Lai, Ivar Lai, Rauno Pukonen ja Artjom Sokolev Tõivo Sarmeti juhtimisel Aafrika kõrgeimale, Kilimanjaro (5895 m) tipule.

Pärast pikemat vaheaega toimuvad juunis taas Eesti meistrivõistlused matkatehnikas.

Esimest korda autasustatakse meistrivõistluste võitjaid (Eesti meistreid) EOK medalite ja diplomitega. Võistlusi aitab korraldada Põlva MK.

2003

Märtsis valib EML-i volikogu uueks presidendiks Levo Tohva. Juhatuse uueks liikmeks nimetatakse Tarmo Mere, teiste volituste tähtaega pikendatakse.

Mais toimub Mägiekspeditsioonide Klubi Himaalajaekspeditsioon Mount Everestile Tõivo Sarmeti juhtimisel. Ekspeditsiooni koosseisu kuuluvad Raivo Plumer, Ivar Lai, Margus Proos, Boriss Slepikovski, Alar Sikk. Esimese eestlasena tõuseb maailma kõrgeima mäe tippu (8848 m) 22. mail 2003 Alar Sikk koos leedulase Saulius Viliusega. Vt Mägiekspeditsioonide Klubi veebis SIIT.

2004

EML liitub koos paljude Eesti spordialaliitudega Eesti Olümpiakomitee ja SA Kutsekoda sporditreenerite atesteerimise süsteemiga. See loob soodsa pinnase ka matkaõppe jätkamiseks uutes oludes, seekord matkatreeneri õppena, mis toimub tänaseni mitu korda aastas EML-i kutsekomisjoni korraldusel.

Jaan Künnapi eestvõtmisel ja toimetamisel koostab autorite kollektiiv käsiraamatu matkajatele pealkirjaga „Matkaspordi käsiraamat“. Raamat on hea õppematerjal kõikide matkaliikide matkajatele.

Aprillis teevad Rain Lond ja Marko Kalve 600-kilomeetrise suusamatka Gröönimaa idarannikult läänerannikule. Varem pole ükski eestlane püüdnud läbi maailma uurima saare suusatada.

Tõivo Sarmeti juhitud Mägiekspeditsioonide Klubi ekspeditsioon jõuab 15. juunil legendaarse, praegu Türgis asuva Ararati mäe (5165 m) tippu.

22.08–24.09 juhib Levo Tohva 5. ra jalgsi-/vesi-matkagruppi Kuriilidel ja Sahhalinil. Rein Lepik juhib jalgrattamatka Aafrikas (Ghana, Togo, Benin).

2005

Ilmub Eesti Matkaliidu järjekordne trükis „Eesti matkamise kronoloogia“ tänu KaljoMihkel Johannese (koostaja) ja Tõnis Pussi (toimetaja) tublile tööle.

Kevadel võtab EML vahepealse kolmeastmelise asemel uuesti kasutusele kuueastmelise matkade klassifi katsiooni. Seejuures uus 3. raskusaste vastab varasemale 2. raskusastmele.

Otepääl avatakse Eesti esimene seikluspark. Kõige paremini iseloomustab seda tunnuslause „Elamused maa ja taeva vahel“. Uudne aktiivse vaba aja veetmise koht saab kiiresti populaarseks. Järgnevate aastate jooksul ehitatakse Eestisse veel kümneid seiklusparke.

Aasta tippmatk (5. ra vesijalgsimatk) toimub Venemaa Putoraana mägismaal Guido Leiburi juhtimisel 28.07–31.08. Tallinna MK matkal osalesid veel Tiiu Speek, Ülo Kivistik, Reho Pakats, Peeter Nõmmik ja Taavi Kuningas.

2006

EML-i volikogu 35. istung peetakse Tallinna Matkamajas 23. aprillil. Levo Tohva tutvustab, et 1. jaanuarist 2006 kehtima hakanud reeglite järgi võivad äriühingud saada EOK spordialaliitude liikmeteks. Võetakse teadmiseks, et esimesed 50 matkatreenerit sooritasid aprillis vajalikud teoreetilised ja praktilised testid. EML-i kutsekomisjon koos SA-ga Kutsekoda väljastavad neile dokumendid. EOK kutsekomisjon atesteeris eelnevalt EML-i kutsekomisjoni liikmed: Levo Tohva, Guido Leibur, Raivo Plumer, Ülo Kangur, Mart Reimann, Aivar Ruukel, Rein Lepik.

4.–7. mail toimub Laulasmaal ERA presiidiumi töökoosolek, mille korraldab EML: Levo Tohva, Guido Leibur, Heili Zilmer, Silja Kalle, Kristel Lepik, Katrin Soidra-Zujev.

Harju Matkaklubi jätkab novembrist N. Liidu ajal väga põhjalikult toimunud matkajate õpet matkakursuse nime all Tallinna Matkamajas. Programm on koostatud mägi-, jalgsi-, suusa- ja jalgrattamatka vajadusi arvestades. Kursust juhendavad matkatreenerid Tõnis Puss ja Ülo Kangur.

28. oktoobril toimuval EML-i volikogu istungil kinnitatakse uuteks EML-i liikmesorganisatsioonideks Matkajuht OÜ, Reimann Retked OÜ ja Veetee Projekt OÜ ning uueks EML-i juhatuse liikmeks Silja Kalle. EML saab uue kodulehe.

2007

Alar Sikk juhib 5. ra mägimatku Lõuna-Ameerika Aconcagua (6959 m) mäe tippu ja Antarktika kõrgeima, Vinsoni (4892 m) mäe tippu.

Jaan Künnap viib omanimelise alpinismiklubi 15 alpinisti Pamiiri Lenini (7134 m) mäele.

Valdo Kangur Adventuur OÜst tõuseb esimese eestlasena Kazbeki tippu suuskadel ja laskub tipult samuti suuskadel. Seejärel juhib Kangur 15 mägimatkajat Pamiiris Lenini (7134 m) mäele. Tippu jõuab neli meest, nende seas Argo Mere Matkasport OÜ-st. Ta laskub 18. augustil esimese eestlasena tipust mööda Lenini mäe põhjanõlva suuskadel. Valdo Kangur laskub Lenini nõlval 6900 m kõrguselt päev pärast Argo Mere sooritust samuti suuskadel.

Raivo Plumer Mägiekspeditsioonide Klubist juhib 18.–25.06 kaheksa matkajat Lõuna-Ameerika Peruu–Boliivia 5. ra mägimatkale. Gruppi kuuluvad veel Tõivo Sarmet, Margus Proos, Helme Suuk, Jaan Reimand, Avo Röömussaar.

ERA konverents-aastakoosolek toimub 13.–16.09 esimest korda Eestis, Laulasmaa Spaas. EML-ile on suur proovikivi esindada Eestit ja võõrustada 20 Euroopa riigi 55 matkafirma esindajaid aasta tähtsaimal kooolekul. Eeltuuride korraldajaks valitakse Reisiekspert. Konverents algab eelseminariga teemal „Vastutustundlik matkamine“. Järgnevad neli päeva toimuvad ettekanded, rühmatööd ja pärast lõunat matkad Eesti looduskaunites paikades. Töö jaguneb jalgsimatkamise ja matkaradade komisjonide vahel.

2008

Juulis juhib Tõivo Sarmet 4. ra jalgsi-mägimatka Uus-Guineas Puncak Jaya (Carstensz Pyramid, 4884 m) tippu. Andrei Vargunin (Narva, White River) juhib 4. ra veematka Ida-Sajaanides.

Juulis-augustis juhib Guido Leibur 5. ra jalgsimatka PõhjaKanada Baffi ni saare lõunaosas. 23 päevaga liigutakse Kanada suurima saare mägises osas, inuittide ja  jääkarude maal jalgsi 320 km. Gruppi kuuluvad veel Kersti Ehala, Avo Raigla, Ülo Kivistik, Reho Pakats ja Ivar Järving.

2009

Ilmub raamat „Treenerite tasemekoolitus. Matkamine“, autorid Eric Hints, Toomas Holmberg, Ülo Kangur ja Levo Tohva.

Matkajuhtide 42. kokkutulekule kogunetakse Mooste mõisa 31.10–01.11. EML-i aasta tegevusest räägib president Levo Tohva. Katrin Pärnpuu lahkab korraldaja probleeme EML-i tõusul Türgis asuvale Suur-Ararati mäele. Ida-Hiinas Kõrgõzstani piiril asuva Muztagata (7545 m) tõusust räägib Üllar Põld Matkamaailm OÜ-st. Tõnu Pihelgas matkab viis kuud veokiga Kairost Kaplinna ning seejärel veel kaks nädalat Madagaskaril. Tema teele jäi lugematu arv Aafrika riike. Suusamatkast Euroopa suurimal liustikul räägib Raivo Plumer Mägiekspeditsioonide Klubist.

2010

Tõivo Sarmet juhib edukalt talvist tõusu Jaapani pühale Fuji (3776 m) mäele.

Matkajuhtide 43. kokkutulekule kogunetakse Simisallu 27.–28.11. Tervitussõnad ütleb EML-i president Levo Tohva. Tõusust Damavandi tippu Iraanis räägib Toomas  Holmberg, Malawi süstaekspeditsioonist Mikk Suursild (Kormoran OÜ), rattamatkast Marokos Anton Palubinskas ning Tasmaania jalgsi-mägimatkast Levo Tohva Matkajuht OÜ-st. Tanel Tuuleveski räägib oma tõusust kaheksatuhandelise Cho Oyu mäele.

2011

15. mail selguvad Karulas Eesti meistrid jalgsi-mägimatkatehnikas. Kui kõik viis võistkonda olid trassidel käinud, tehakse kokkuvõtted ning selle aasta Eesti meistriks jalgsi-mägimatkatehnikas tuleb võistkond „360 kraadi“ (Helen Korju, Priit Joosu, Johannes Vind ja Tõnn Võsu).

Matkajuhtide 44. kokkutulekule kogunetakse 26.–27.11 Roosu tallu. Avasõnad ütleb EML-i president Katrin Pärnpuu. Matkamisest ohtlikes piirkondades räägib  jalgrattamatkaja Hannes Hanso. Teemal „329 päevaga 34 344 km jalgrattal ümber ilma“ esineb Raimo Laosma. Kommertstõusust maailma kõrgeimale mäele Mount Everestile (8848 m) räägib Tanel Tuuleveski. Gröönimaa ekspeditsioonist – 400 km aerutamist Gröönimaa läänerannikul piki vana innuittide suveteed – räägib Ivar Jüssi (Kormoran Kayak). Ekspeditsioonist Koshkulakile (7028 m) räägib Üllar Põld Matkamaailmast. Matkast „Vanade rahvaste jälgedes Mehhikos ja Guatemalas (sh tõus Mehhiko kõrgeimale mäele Orizabale 5650 m)“ räägib Raivo Plumer. Indias Ladakhi piirkonnas toimunud õnnetusjuhtumi ülevaate teeb Raivo Plumer EML-i kutsekomisjonist. Ekstreemretkest Mongoolia ja Siberi teedel esineb Väino Laisaar (Matkafi lm.ee).

RMK avab 15.07 kogu Eestit läbiva matkatee (370 km), mida rajati kümme aastat. Matkatee rajamise käigus ühendati senised rajalõigud ja loodi uusi. Matkatee algab Lahemaa rahvuspargist, läbib kuus maakonda, kaks rahvusparki, üheksa kaitseala ja kolm riigimetsa puhkeala ning lõpeb Eesti–Läti piiripunktis Iklas.

Matkajuhtide 45. kokkutulekule kogunetakse 24.–25.11 Valgehobusemäe spordikeskusesse. Avasõnad ütleb EML-i president Katrin Pärnpuu. Eesti matkakorraldaja  katsumustest Norra Kuningriigis räägib veematkaja Mart Reimann omanimelisest fi rmast. Teemal „Maailma riikide kõrgeimad tipud ehk kui kaugele on Andres Karu oma idee elluviimisel jõudnud“ räägib mägironija Andres ise. Rännakust põhjapooluselt tagasi koju jutustab polaarmatkaja Timo Palo. „Teekond maailma lõppu“-automatkast Siberisse Magadani räägib Marko Kaldur. Teemal „Jalgratastel ümber maailma“ räägivad Martin Simmermann ja Martin Öövel ning Uus-Meremaa matkast Tõivo Sarmet.

2013

46. matkajuhtide kokkutulek toimub 23.–24.11 Venevere puhkekülas. Kokkutuleku avab EML-i president Katrin Pärnpuu. Süstamatkadest Põhja-Poolas räägib Allan Liht Seikluskliinik OÜ-st, RMK 627 km matkatee valmimise võludest ja valudest aga Alar Sikk. Teemal „Jalgrattal Almatõst Dušanbesse – üle Tjan-Šani ja Pamiiri üksinda“ esineb ajakirjanik Villu Zirnask.

2014

22.–23.11 toimub 47. matkajuhtide kokkutulek Pannjärvel. Kokkutulnuid tervitab EML-i president Tõnu Pihelgas. Astrid Kannel jagab kogemusi reisimisest ja töötamisest Ida-Ukrainas ja Krimmis. Kilimanjaro mäele tõusust algaja silmade läbi räägib Kertu Jukkum, Teemal „Süstaga lõunaookeanil“ räägib Rene Valner (Seakayaking Estonia), tõusust Khan Tengrile põhja poolt tutvustab Priit Joosu (alpinism.ee) ning teemal „3 kuud ja 5000 km Aafrikas“ esinevad Taniil ja Wend (Uhhuduur).

2015

13.06 avab RMK Eestit läbiva matkatee võrgustiku 192 km pikkuse lisalõigu Läänemaalt Perakülast Aegviitu. Sellega on valmis saanud RMK matkatee teine haru ehk 820-kilomeetrine teekond Läänemaalt Lõuna-Eesti kuplite vahele.

Matkajate ja matkajuhtide 48. kokkutulekule kogunetakse 21.–22.11 Läänemaa Tuksi Tervise- ja Spordikeskusesse. Toomas Holmberg räägib veematka köögipoolest sõidul Stockholmist Tallinna. Matkast Peruu Cordillera Blanca mägedel räägib Priit Joosu. Eestlaste esimesest katsest tõusta maailma raskeimale K2 mäele esineb Tanel Tuuleveski. Üllar Põld räägib edukast tõusust Korženevskaja mäele Pamiiris ning Villu Zirnask jalgrattamatkast Põhja-Kaukaasias.

2016

Ilmub Jaan Künnapi raamat „Sõlmed ja pleisid“.

Matkajate ja matkajuhtide 49. kokkutulekule kogunetakse 19.–20.11 Harjumaale Viikingite külla. Aasta kokkuvõtte teeb EML-i president Tõnu Pihelgas. Meelis Maidla räägib Põlva MK matkadest, Üllar Põld lastega matkamisest, Enn Käiss Aidu karjääri fjordidest ja matkamaastikust. Arktikast ja Antarktikast räägib Tiit Pruuli. Tõnu Sisask jagab muljeid jalgrattamatkalt Karakorumis ja Kaur Virunurm mägimatkast Teskej Ala-Tool.

Novembris 2016 valib EML-i volikogu uueks presidendiks Alutaguse MK eestvedaja Ingrid Kuligina.

2017

Juunis ilmub Ülo Kanguri raamat „50 aastat Eesti mägimatkamist“.

Matkajate ja matkajuhtide 50. kokkutulekule kogunetakse 25.–26.11 Pärnumaa Jõulumäele. Esineb EML-i president Ingrid Kuligina. Üllar Põld teeb kokkuvõtte EV100 noorte matkaprojektist, Katrin Tombak räägib lastematkast Tatra mägedes. Mati Stroom räägib Kamtšatka ekspeditsioonist ja Guido Leibur matkast Gröönimaa avarustel. Tõusust Somoni/ Kommunismi mäe tippu räägivad Kalle Kiiranen ja Katrin Merisalu.

2018

EV100 matkasarja korraldavad Eesti Matkaliit, Riigikantselei EV100 korraldustoimkond ja Riigimetsa Majandamise Keskus. Matkasari kuulutatakse avatuks 7. aprillil Tallinnas toimuval Matkamessil.

22. juunil tuleb Pakistani pealinnas Islāmābādis kokku kümnest ronijast, kolmest giidist ja kümnest šerpast koosnev ekspeditsioon, et võtta suund Hiina ja Pakistani piiril oleva mäeaheliku poole. Nende sihiks on 8611-meetrine K2 – kõrguselt maailma teine mägi, mis oma ohtlikkuse ja halastamatuse tõttu on saanud hüüdnimeks Metsik.  Selles seltskonnas on Eesti kogenud mägironija Andras Kaasik. Juulis teebki Andras Kaasik ajalugu: esimese eestlasena tõuseb ta kümneliikmelise rahvusvahelise grupi koosseisus K2 tippu.

Eesti alpinistid tõusevad 22. juulil 2018 Indias Ida-Karakoramis esimeste inimestena 6801 meetri kõrguse mäe tipule. Tegemist on kõrgeima esmatõusuga Eesti alpinismi ajaloos seni vallutamata mäetipule. Gruppi kuuluvad Kristjan-Erik Suurväli (grupijuht), Sven Oja (eesronija), Priit Joosu, Lauri Ehrenpreis, Meelis Luukas, Priit Simson, Lauri Stern.

Eesti mägironijate ekspeditsioon Raivo Plumeri juhtimisel jõuab 22. augustil Kõrgõzstani-Tadžikistani piiril asuva 6211 m kõrguse Estonia mäetippu. Esmatõusu tegid Eesti alpinistid 1960. aastal. Rasketes jääoludes tehtud ekspeditsioon on mägironijate kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

Ilusaid EML-i 30. juubelimatku Eestis ja kõikjal maailmas!

 

Tekst: Ülo Kangur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *