Go Reisiajakiri nr 21 – Detsember 2009

TUNNUSTAGEM ÜKSTEIST!

Me ei pea pikalt teoretiseerima tunnus­tusvajaduse üle. See pole ainult ütlus, et „kiida lolli, loll läheb läbi seina“. See pole ainult situatsioon, kus vanemad kiidavad oma lapsi. See pole olukord, kus lipitsev alluv kiidab ülemust. Tegelikult on tunnustusvajadus üks homo sapien ́i põ­hilisi vaimseid vajadusi. See motiveerib, innustab, aitab koos hoida minapilti.

Just see on põhjus, miks Go Reisiajakiri tahab meie reisiradade parimaid saavutu­ si esile tõsta. Varsti – veebruaris – anna­me teada, milline ettevõtmine on valitud Aasta Seikluseks 2009. Märtsi alguses pärjame parimaid reisikirjanikke.

Praegu, kui oleme tibud kokku lugenud, näeme, et mullusest raskem majan­ dusolukord pole eestlaste matkalusti ja kirjutamisoskust pärssinud. Oleme selles ajakirjanumbris välja toonud kümmekond esiletõstmist väärivat seiklust. Kõik nad on esinduslikud ettevõtmised – ümber­maailmareisid, ekstreemmatkad, kultuu­ rireisid.

Teoseid, mis kvalifitseeruvad originaal­ seks reisiraamatuks, on tänavu eestlaste sulest ilmunud enam kui kakskümmend. Need reisiraamatud annavad suurepärase võimaluse avastada paiku, kuhu ise pole jõudnud või kuhu tahaks tagasi minna, aga kohe ei saa.

Meie tunnustamisüritused pole spordi­ võistlused, kus sentimeetrid ja sekundid saab väga täpselt kokku lugeda. Selles on natuke mängu, natuke inspiratsiooni, natuke võistlust. Kõige selle eesmärk on aga tõmmata huvitavatele teemadele tähelepanu, tunnustada tegijaid ja anda ideid uutele tegijatele.

Tunnustagem üksteist ikka aeg­ajalt, eriti jõulukuul!

Tiit Pruuli ja Go Reisiajakirja meeskond

Selles numbris