REISIKINDLUSTUS – TAGAB MURETU REISI

Sa teed iga kord kohusetundlikult endale ja oma perele reisikindlustuse ning oledki ühtäkki olukorras, kus sul on reaalselt vaja kindlustuse abi. Et kindlustushüvitis kätte saada, on vaja kõike juhtunut tõestada, vastasel korral ei pruugi kindlustus kulusid hüvitada. Mida siis silmas pidada, et kindlustuse silmis korralikult käituda?

Kui inimesed räägivad reisikindlustusest, mõeldakse selle all ennekõike ootamatute ja vältimatute ravikulude kindlustamist välisreisi ajal. Kindlustatakse isiku tervis, et hüvitada välismaal ilmneva tervisekahjustuse või tekkiva kehavigastuse ravikulu. Aga peale selle hõlmab reisikindlustus ka reisil kaasas olevate asjade kindlustust ehk pagasikindlustust, samuti reisi ärajäämisest või katkemisest tekkinud kulude kindlustust ehk reisitõrke kindlustust.

ENNE REISI:

 • Konsulteeri oma kindlustusmaakleri või reisikonsultandiga, et valida välja sinu vajadustele kõige paremini sobiv kindlustustoode. Võrreldes reisi maksumusega maksab kindlustus vähe, kuid oi kui hea meel sul on hiljem, kui kõik võimalikud hädajuhtumid on kaetud.
 • Reisitõrkekindlustus võiks olla vähemalt sama kõrge, kui reisi maksumus. Parimal juhul võiks ta olla nii kõrge, et kataks vajadusel ka ootamatu tagasilennu kulud.
 • Reisitõrkekindlustus tuleb teha õigel ajal! See hakkab kehtima neli päeva pärast soetamist. Kui soovid, et ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi tõttu reisi ärajäämine kindlustuskaitse alla läheks, tuleb sellega arvestada. Nii väldid näiteks olukorda, et teed küll reisitõrke kindlustuse neli päeva enne reisi, aga kaks päeva enne reisi murrad jala ega saa reisile minna. Reisitõrkekindlustus pole sel juhul veel kehtima hakanud ning kindlustus ärajäänud reisile tehtud kulutusi ei hüvita. Õige on osta kindlustus samal ajal, kui broneerid reisi! Nii tagad maksimaalse kaitse.
 • Pakettreisina soetatud reisid (nt tšrarterlendude hilinemised) tavapärase reisitõrke alla ei kuulu. Kui soovitakse kindlustada ära reisipakett ning tellida näiteks streigi või looduskatastroofide lisariskid, tuleks kindlustus sõlmida hiljemalt 48 h peale reisipaketi või lennupiletite eest tasumist. Kindlustusseltsid ei pruugi hüvitada raiskuläinud (lendude hilinemisest tingitud) pakettreiside reisipäevi. Soovitame tingimustega tutvuda, et veenduda kindlustuskaitse vastavuses Teie soovidele.
 • Pagasikindlustuse miinimummäär on 0 €. Kasuta seda juhul, kui sul on vaid käsipagas ja sa hoiad seda kogu reisi vältel enda juures ning suudad jääda marurahulikuks ka ebatõenäolisel juhul, kui su pagasiga siiski midagi juhtub. Pagasikindlustuse maksimummäär on 1280 €. See tähendab, et rohkem kindlustus kulusid ei kata. Kui Su kohver maksab 500 €, Sul on seal kahed 150-eurosed teksad ja ühed 150-eurosed kingad ja üks 150-eurone kleit ning kohver ümberistumistel kaduma läheb, ei hüvita kindlustus kogu Su vara väärtust. Reisikindlustus arvestab kulude katmisel n-ö keskmise inimese pagasikilo hinnaga! Seda tasub silmas pidada. Juhused, kus pagas lõhutakse või suisa kaduma läheb, ei ole sugugi harvad, nii et pagasikindlustus tuleks kindlasti teha.
 • Kui on tegemist ekstreemspordireisiga (suustamine, lohesurf, surf jne), tuleb teha ka vastav reisikindlustus, vastasel juhul õnnetuse korral kulusid ei kaeta. Kindlustuse keeles tegeled sa sel juhul kõrgendatud riskiga tegevusega, mis vajab eraldi lisakatet.
 • Tervisekindlustust saad teha minimaalselt 3000 € ning maksimaalselt 1 000 000 € katetega. Reisil haigestumise või õnnetuse korral võib pöörduda sobivaimasse raviasutusse, ka erahaiglasse. Seda eeldusel, et kate on piisav. Ükski kindlustuse liik ei kata plaanilise ravi kulusid.
 • Lisariskide kaitse lai valik. Tänapäeva paratamatu reaalsus nõuab näiteks terrorismi ja looduskatastroofide vastast kaitset – kui reisid piirkonda või ajal, mil on suurem tõenäosus eelnimetatud juhtumiteks, siis jällegi, juurdemakstav summa on minimaalne, kuid hilisem „kasu“ tohutult suur.
 • Kindlustus kehtib vaid poliisil märgitud summad ja kuupäevade ulatuses ning valitud territooriumil. Territoorium jaguneb järgnevalt: Põhjamaad (sh Läti ja Leedu), Euroopa (sh Türgi, Põhja-Küpros ja Egiptus), Euroopa (v.a Türgi, Põhja-Küpros ja Egiptus), Venemaa, Ukraina, Valgevene, kogu maailm (sh USA, Austraalia, Türgi ja Egiptus) ja kogu maailm (v.a USA, Austraalia, Türgi ja Egiptus).
 • Kindlustuse tagab (poliisil määratud ulatuses) õigeaegselt tasutud arve.
 • Euroopa ravikindlustuskaart (mis on tasuta) katab kulutused valikuliselt. Näiteks EI ole kaetud riikidevaheline transport, erahaiglad, omavastutuskulud jne) ning nende kompenseerimine kindlustatule on kohmakas ja aeganõudev. Seetõttu on Euroopa ravikindlustuskaart küll vajalik, aga tasuline meditsiinikindlustus aitab katta need kulud, mida sellega ei kata. Täpse ülevaate, mis Euroopa ravikindlustuse raames kaetakse, leiad SIIT.

VÕTA REISILE KAASA:

  • Reisikindlustuse poliis (poliisi number) või
  • infokaart, mille saad oma kindlustuspakkujalt või reisikonsultandilt.
  • Kindlustusseltsi SOS number.
  • Loe SIIT, mida võiks sisaldada üks korralik reisiapteek.

Kindlustuspoliisil on kirjas meditsiinikoordinaatori telefoninumber, kuhu olenemata asukohast saab probleemide korral helistada.

OLULINE REISI VÄLTEL ALLES HOIDA:

 • Kõik tehtud kulutuste tšekid (takso, visiiditasu, protseduurid jne) ning
 • arstitõendid jmt ametlikud dokumendid.

REISI AJAL:

 • tuleb täita kindlustuslepingus märgitud ohutusnõudeid, mis tähendab järgmist:
  • hoida pagasit majutuskohtades ja transpordivahendites selleks ettenähtud lukustatud ruumis;
  • pagasit on keelatud hoida võõrastele kättesaadavas kohas (näiteks järelevalveta sõidukis või valveta parklas).
 • Isiklikud esemed peavad olema kindlustatu pideva ja vahetu järelevalve all, foto-, video-, audiotehnikat ja arvuteid tuleb transportida ainult käsipagasis.
 • Majutusasutuses tuleb eelnimetatud esemeid hoida seifis.

KUI IKKAGI MIDAGI JUHTUB?

 • Anna juhtumist oma kindlustusseltsile kohe teada ja kooskõlasta edasised tegevused, et Sa ei eksiks kogemata ühegi nõude vastu.
 • Populaarsemates ja suuremates linnades on kindlustusseltsidel endal partnerhaiglad, kuhu soovitatakse pöörduda ja kus juba teatakse, mida teha. Kui viibid hotellis, siis uuri välja (vastuvõtutöötajad on reeglina kõige kompetentsemad), kas hotellis pakutakse arstiabi. Kui ei pakuta, uuri lähima haigla vms kontakt ja lase takso/kiirabi tellida. Kui sa ei viibi hotellis, uuri välja, kus on lähim haigla või arstiabipunkt, sõltuvalt õnnetusjuhtumi raskusest ja telli takso või kiirabi, et kiirelt kohale jõuda.
 • Kõige lihtsam on võimalusel raviarved ise tasuda. Eestisse tagasi tulles täidate kahjuavalduse ning kindlustus kompenseerib makstud summad. Kui isearveldamise võimalus puudub, siis peaks kõigepealt ühendust võtma kindlustuse või meditsiiniabi koordinaatoriga (SOS-number), kes saadab arstile garantiikirja raviarvete tasumise kohta ning teie enam arveldama ei pea.
 • Alles tuleb hoida kõik kulutuste kohta tehtud tšekid (takso, visiiditasu, protseduurid, kohapealsed ravimid jne). Reisilt saabumisel esitada diagnoosiga arstitõend, ravi ja ravimite arved ja muud kahjuga seotud dokumendid.
 • Reisi ärajäämise korral informeerida viivitamatult kindlustusandjat, reisikorraldajat, majutus- või transpordiettevõtet.
 • Reisi katkemise korral koheselt teatama kindlustusandjale oma asukoha ja võimalusel küsima kindlustusandjalt juhiseid edasise tegutsemise kohta.
 • Reisitõrke juhtumi korral esitada kindlustusandjale diagnoosiga arstitõend ning muud juhtumiga seotud tõendid.
 • Pagasi varguse või röövimise korral teatada viivitamatult politseile ja võtta politseilt sündmuse kohta kinnitus.
 • Pagasi kadumise või kahjustumise korral võtma kahju registreerinud ettevõttelt tõend juhtunu kohta.

NB! Iga juhtumi või kulutuse kohta peab olema kirjalik jälg, kus on kirjas, millele kulutus tehti, kellele (millisele ettevõttele) raha anti ja millal. Muul moel kindlustus ei saa teie kulusid dokumenteerida.

KOKKUVÕTTEKS

Õigesti valitud reisikindlustus tagab muretu reisi kogu seltskonnale. Ja kui on teada, kuidas juhtumi puhul käituda ning millest alustada, siis lahenevad probleemid tunduvalt kiiremini.

* Artikkel on koostatud AS Salva Kindlustus näitel, kes on meie pikaajaline partner. Tutvu tingimustega www.salva.ee või küsi nõu oma reisikonsultandilt.

Fotod: Shutterstock

1 Trackback

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *