Lastega reisimine – kontrolli dokumente!

Suvi on lastega reisimise tippaeg, kuid reisile minejad ei ole alati teadlikud alaealistega reisimise reeglitest. Et vältida ajakulu ja probleeme piiriületustel, toome sinuni Politsei- ja Piirivalveameti meeldetuletuse nelja punkti kohta, mida kindlasti on vaja silmas pidada.

NB! Palun pane tähele, et alaealine on rahvusvaheliste ja Euroopa standardite ning õigusaktide kohaselt iga alla 18aastane isik.

Piirikontrolli teostavad ametnikud pööravad erilist tähelepanu alaealistele, kes reisivad kas saatjaga või saatjata. Saatjaga liikuvate alaealiste puhul kontrollitakse ka seda, kas alaealisi saatev isik on nende vanemlik hooldaja (nt lapsevanem). Juhul kui saatja ei ole vanemlik hooldaja, peab ta piirikontrollis esitama vanemliku hooldaja nõusoleku. Juhul kui alaealised reisivad saatjata, peavad piirivalveametnikud reisidokumentide ja täiendavate dokumentide põhjaliku kontrollimisega tagama, et alaealised ei lahku territooriumilt oma vanemliku hooldaja tahte vastaselt. Mõlemal juhul võib piirikontrolli teostav ametnik ühendust võtta lapse vanemliku hooldajaga ja suuliselt esitatud dokumentide õigsuse üle kontrollida.

Piirikontrolli läbides tuleb ette juhtumeid, kus lapsel ja vanemal on erinev perekonna nimi. Antud olukorras peab ametnik samuti veenduma lapse ja vanema seoses. Sellistel juhtudel teostatakse päring andmebaasi ning kontrollitakse sugulusside üle.

Politsei- ja Piirivalveamet soovitab enne lastega reisima minekut:

  1. Veenduge, et kõikide perekonna liikmete reisidokumendid kehtivad.
  2. Kui laps reisib üksi või teise täiskasvanuga, palume kaasas kanda lapsevanema kirjalikku nõusolekut.
  3. Kui laps on vanemast erineva perekonnanimega, palume kaasas kanda sünnitõendi koopiat.
  4. Uurige, millised on nõuded lastega reisimisel riikides, mida plaanite külastada.

Kõikide nende dokumentide esitamisel võib ametnik vajadusel teha lisapäringuid, et veenduda esitatud dokumentide õigsuses. Kogu vajalik info on kättesaadaval ka Välisministeeriumi kodulehel Reisi targalt rubriigis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *