Kavatsed reisida lähiajal lennukiga? Euroopa Komisjon kinnitas uued juhised lendamisel

Euroopa Komisjon kinnitas uued juhised lendamisel, mille kohaselt minnakse lennukisse uue skeemi järgi,  lennujaamas ei tohi niisama olla, järjekordi tuleb vältida ja oma näomask peab kaasas olema.

Euroopa lennuturvalisuse amet EASA ja haiguste kontrollikeskus ECDC edastasid kolmapäeva õhtul uued juhised lendamise kohta koroonaepideemia ajal.

Uued juhised määravad selged reeglid nii lennujaamadele kui lennufirmadele. Talouseläma noppis välja olulisemad punktid:

1. Allkirjastada tuleb tervisedeklaratsioon

Reisijatele tuleb enne reisi tutvustada COVID-19 sümptomeid ja nakkusohtu lennu ajal. Reisijad peavad oma allkirja või elektroonilise tõendiga kinnitama, et on ohust teadlikud. Nõusolek reisijatelt võidakse saada kas elektroonilise check-in-i käigus või tekstisõnumiga. Nõusolekut saab küsida kõige varem 24 tundi enne lendu.

2. Varem lennujaama

Lennujaamas oleku aeg peab olema võimalikult lühike, kuigi see võib kujuneda võrreldes varasemaga pikemaks. Lennufirmad peavad reisijatele teada andma orienteeruva aja, kui kaua turvakontroll ja nakkust välistavad meetmed aega võtavad. Lennufirmad ja lennujaamad peavad hoolitsema selle eest, et lennujaamas kulgeksid tegevused võimalikult kiiresti.

3. Järjekordi tuleb vältida

Järjekordade vältimiseks võidakse põrandale kanda iga 1,5 meetri tagant jooned, et inimesi suunata vahet hoidma. Lennujaama teenustest avatakse esialgu vaid need, kus turvalist vahet on võimalik hoida. Teenuste puhul järgitakse iga riigi vastavaid piiranguid, mis sätestavad teenuste, näiteks söögikohtade avamise.

4. Tehnoloogia abil minimeeritakse kontakte

Kontakte lennujaamas saab vältida näiteks lennule registreerimisega mobiiltelefoni abil, samuti lennukisse elektroonilise sisenemisega, kus pardakaarti loetakse automaatselt masinaga. EASA ja ECDC soovitavad riikidel lihtsustada piirikontrolli nii, et need oleks võimalikult kontaktivabad. Näiteks passikontroll ja isiku tuvastamine võivad olla automaatsed. Tehnoloogiat saab kasutada ka reisijate suunamiseks eri väravatesse ning lennujaama töötajate koolitamiseks, et viirust tuvastada.

5. Haigena ei pääse lennujaama ega lennukisse

COVID-19 haigusnähtudega ei tohi lennujaama tulla. Terminali pääsevad vaid reisijad ja töötajad. Puudega inimestel ja lastel võib kaasas olla saatja.

Neil, kes kehtestatud piirangutest keelduvad võidakse piirata sissepääsu terminali ja lennukisse või võidakse lennukist maha tõsta. Kui lend on juba väljunud, tegutseb lennuki meeskond nagu iga ohtliku reisija puhul.

6. Lennu edasilükkamist soodustatakse

EASA ja ECDC soovitavad lennufirmadel soodustada lennu edasilükkamist haigusnähtude puhul näiteks sellega, et arstitõendi alusel võib valida ilma lisatasuta uue lennuaja või saada raha tagasi kuni 6 tundi enne väljumist.

7. Lennujaamas peab pakkuma süüa ja juua

Kui lennujaama veemüügikohad on suletud, tuleb pakkuda reisijatele tasuta joogivett. Kaupade müük lennukis lõpetatakse ja kontakte lennupersonaliga minimeeritakse. Sööki ja jooki pakutakse valmis pakendites.

8. Immuunsuspassi ei nõuta

EASA ja ECDC leiavad, et olemasoleva teadusliku info põhjal immuunsuse kujunemise ja selle kestuse kohta pole põhjust nõuda immuunsuspassi. Immuunsuspassi olemasolu tähendab seda, et inimesel on organismis viiruse läbipõdemisest tekkinud antikehad. Passi kohta on teinud uuringu Maailma Terviseorganisatsioon WHO.

9. Lennukisse sisenetakse muudetud skeemi järgi

Lennukid täidetakse ja tühjendatakse võimalikult ruttu. See tähendab, et lennukis tagapool istujad sisenevad kõigepealt ja väljuvad viimasena. Enne pandeemiat alustati lennukite täitmist eestpoolt.

10. Kokkupuuteid nakkusega jälitatakse

Lennufirma peab terviseametnikele viivitamatult edastama reisija täisnime, istekoha numbri lennukis ning telefoninumbri või e-posti aadressi. Lennufirmad ja ametivõimud on juba aastaid kasutanud reisijate andmeid selleks, et jälitada nakkushaigusi nagu tuberkuloosi.

11. Viiruse kohta peab jagama teavet

Nii lennujaamas kui lennukis peab olema info koroonaviiruse ja sellega nakatumise vältimise võimaluste kohta reisi ajal. Samuti peab olema teavitus reisijate oodatava käitumise ja tagajärgede kohta, kui reegleid ei järgita. Lennukis saab infot jagada kuulutuste ja videotega. Paberil juhendeid tohib kasutada vaid äärmisel vajadusel.

12. Oma näomask tuleb kaasa võtta

Näomaski kasutamist soovitatakse alates sellest ajast, kui inimene siseneb lähtekoha lennujaama kuni selle ajani, kui inimene väljub sihtkoha lennujaamast. Maski võib eemaldada turva- ja piirikontrollis. Maski ei pea kandma alla 6-aastased reisijad ning need, kes ei saa maski kanda tervislikel põhjustel.

Reisija peab ise varuma reisi ajaks piisava arvu maske. Ühte maski tohib korraga kanda 4 tundi. EASA ja ECDC soovitavad, et lennujaamades müüdaks maske automaatides.

13. Turvakontrolli kandikud erikontrolli alla

Reisijatel soovitatakse pesta regulaarselt käsi ning katta suu ja nina köhides või aevastades, samuti vältida pindade katsumist.

Uuringute järgi võib hingamisteede nakkus levida plastikust kandikute kaudu, mistõttu neid tuleb regulaarselt puhastada või asendada need ühekordse kasutusega kandikutega.

14. Töötajatele kaitsevahendid

Lennujaama ja lennufirmade töötajad peavad olema varustatud vajalike kaitsevahenditega nagu kirurgilised näomaskid, kindad ja igapäevaselt vahetatav töörõivastus. Kui rõivaid pole võimalik igapäevaselt vahetada, tuleb kasutada kaitserõivastust.

Isikukontrolli töötajad peavad lisaks kandma näovisiiri. Töötajad, kes pole vahetus kontaktis reisijatega võidakse eraldada klaasiga.

15. Palaviku mõõtmist ei soovitata

Pole tõendeid selle kohta, et palaviku mõõtmisega oleks ära hoitud haigestunud isikute reisile minekut. EASA ja ECDC märgivad, et palaviku mõõtmise peale kulub palju ressurssi, mida saaks paremini kasutada mujal.

Kui kehatemperatuuri mõõdetakse, tuleks seda teha vahetult peale lennujaama sisenemist, enne pagasi jätmist ning turva- ja passikontrolli. Palavikku tuleks mõõta kaks korda järjest, et saada usaldusväärne tulemus.

16. Lennukite ventilatsiooni parandatakse

EASA ja ECDC soovitavad parandada lennukites ventilatsiooni ja paigaldada HEPA filtrid lennukitesse. HEPA filtrid eraldavad õhust efektiivselt koroonaviiruse taolised osakesed. HEPA on lühend ingliskeelsest väljendist high efficiency particulate air (kõrge efektiivsusega osakeste eemaldus). EASA on edastanud eraldi juhised lennukite puhastamise kohta.

17. Turvalist vahet pole võimalik alati tagada

Kui reisijate arv seda lubab, pannakse reisijad istuma üle ühe istekoha ja reisijate vahele jäetakse tühjad istmeread. Pered ja seltskonnad saavad istuda koos. Kui reisijaid on palju, siis välditakse nakatumist näomaskide, hügieeni ning ventilatsiooniga.

18. Haiged isoleeritakse lennukis

Kui reisijal avalduvad lennu ajal COVID-19 haigusnähud, siis ta isoleeritakse. Juhendi järgi tuleb reisija paigutada tagumise istmerea akna alla sellele poolele lennukis, kus on ventilatsiooni väljapääs. Reisijale tuleb võimaldada eraldi istmerida ning tema ees peaks kaks istmerida jääma tühjaks. Vajadusel isoleeritakse terve reisiseltskond.

Haigusnähtudega reisijale tuleb eraldada lähim tualettruum, mida ülejäänud reisijad ei kasuta. Isoleeritud reisijaga tegelevad lennukipersonali liikmed riietuvad kaitseülikonda ja lähevad kohe peale reisi eraldi kohta end pesema või sõidavad teistest eraldatuna tagasi lähtekohta.

Haigestunud reisijatest antakse teada sihtkoha lennujaama, et seal saaks võtta tarvitusele vajalikud abinõud. Haigestunud reisijat ei saa transportida tavalise reisilennukiga.

19. Häirivalt käituvate reisijate arv kasvab

Piirangute mõjuga peab arvestama lennuki personali juhistes ja koolituses. Piirangud suurendavad häirivalt käituvate reisijate arvu, seda nii maapinnal kui õhus. Näiteks võib tekkida probleeme, kui reisijad ei soovi istuda kõrvuti või süüdistavad teineteist reeglite eiramises. Kui personal ei suuda olukorda kontrollida, võib see tekitada paanikat ja ohustada lennu turvalisust.

20. Tegemist pole rangete reeglitega

EASA ja ECDC märgivad, et tegemist on lennujaamadele, turva-ametkondadele ja lennufirmadele antavate juhistega, mille abil saab lennuliiklust turvaliselt taastada. Kui olukord muutub, siis juhiseid täiendatakse.

eestinen.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *