Reisitõrkekindlustus säästab nii raha kui ka närve

Enne reisile minekut on juba üsna tavapärane sõlmida ka reisikindlustus. Lisaks tervise- ja pagasikindlustusele soovitame tähelepanu pöörata ka reisitõrkekindlustusele, mille olemasolu võib ootamatuste korral säästa nii su raha kui ka närve.

On levinud arusaam, et reisitõrkekindlustus puudutab ainult korraga ja ühest kohast ostetud jätkulennureise. Tavaliselt tuleb mõne lennu ärajäämise või viibimise tõttu teistest lendudest mahajäämisest tekkinud lisakulu kõigepealt ise katta ning selle ootamatu väljamineku korvab kindlustusfi rma alles hiljem. ERGo reisikindlustus on aga palju paindlikum.

Hüvitame reisi ärajäämisest või katkemisest tekkinud kahju ka siis, kui lennupiletid on ostetud eri aegadel ja eri firmadest tingimusel, et piletite broneerimisel on arvestatud piisava ajavaruga. Meie kindlustus on abiks, kui juhtub, et üks lendudest tühistatakse või mingil põhjusel lükatakse esimest lendu tundide võrra edasi nii, et jätkulendudele ostetud pileteid ei õnnestu enam kasutada.

Pakume ainsana Eestis reisikindlustust, mille puhul ei pea sul reisides ootamatusteks varuraha olema. kui ilmnevad takistused, mis sunnivad reisi katkestama või muutma ning sellest tekib lisakulu, tuleb helistada meie reisiabi telefonile. Meie reisiabiga saad rääkida eesti keeles ning meie inimesed korraldavad piletite broneerimise, tasumise ja muud reisi jätkumiseks või sinu kodumaale naasmiseks vajaliku juba ise.

Reisitõrkekindlustust ei ole tarvis mitte ainult lennukiga reisides, vaid see on abiks ka siis, kui reisid oma isikliku sõiduvahendiga. kindlustusest on kasu näiteks juhul, kui sõiduki ootamatu tehniline rike ei luba reisi planeeritud viisil jätkata. Reisitõrkekindlustuse korral korvame kas tagasisõidupiletid või hotellikulu selleks ajaks, mis kulub sõiduki parandamisele. Remonti ennast ega sõiduki transporti me siiski ei hüvita.

Mõnikord võib juhtuda, et planeeritud reis jääb üldse alustamata. Hüvitame juba tehtud kulu, kui sinuga, su reisikaaslasega või su lähedase perekonnaliikmega juhtub midagi, mis välistab reisile mineku, näiteks ootamatu haigestumine või õnnetusjuhtum. oleme hüvitanud näiteks juhtumi, kus ema pidi minema tütrega reisile, kuid vanaisa oli hommikul kodust lahkudes võtnud kogemata kaasa kõik võtmekomplektid ning jätnud reisile minejad luku taha. Nii ei olnudki võimalik korterist õigel ajal väljuda, et lennukile jõuda.

Reisitõrkekindlustus pakub kaitset ka juhuks, kui sõidugraafi k muutub mõne loodusõnnetuse tõttu, olgu selleks näiteks maavärin, maalihe, üleujutus vms, mis ei luba ettenähtud transporti kasutada. Samuti saad abi, kui lennuettevõte muudab regulaarlendude lennuplaani pärast piletite väljaostu või tekib reisitõrge muude ootamatute ja ettenägematute juhtumite tõttu. Muudeks ootamatuteks juhtumiteks on näiteks reisi eesmärgiks oleva sündmuse, olgu selleks siis kontsert, konverents vms ärajäämine.

Reisi kavandades mõtle kindlasti kõik võimalikud riskid läbi ja tutvu meie reisi ärajäämise või katkemise kindlustuse tingimustega. Lisaks tervise- ja pagasikindlustusele võib see kindlustus vähendada oluliselt sinu meelehärmi, kui ootamatused ei luba reisi kavandatud viisil ellu viia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *