Reisikindlustuse tähtsusest COVID-19 ajal

Anname GO Reisiajakirja lugejale nõu, mida COVID-19 pandeemia ajal reisikindlustust sõlmides silmas pidada.

Üle maailma leviv pandeemia on kestnud küll pea kaks aastat, kuid see ei ole vähendanud inimeste soovi reisida ning seeläbi maailma avastada. Siinjuures on alati oluline sõlmida ka reisikindlustus, mis tagab muretu puhkuse- või tööreisi ning kaitseb ootamatute muudatuste või õnnetuste eest. Reisikindlustuse sõlmimine on tähtis olenemata sellest, kas oled ostnud pakettreisi või reisid omal käel. Tasub endale meelde tuletada, et ootamatuste eest ei ole keegi kaitstud ning kindlustuse sõlmimine on mõttekas ka siis, kui reisitakse lähinaabrite juurde. 

Kuigi üldjuhul ei kuulu pandeemiast ning epideemiast tekkinud kahju kindlustusandjate poolt hüvitamisele, on pea kõik kindlustusandjad tulnud turule COVID-19 kaitsega reisikindlustusega, mis jaguneb omakorda meditsiiniabikindlustuseks ning reisitõrkekindlustuseks. Meditsiiniabikindlustusega hüvitatakse kulud, mis on seotud COVID-19 haigestumisega, ning reisitõrkekindlustuse alusel hüvitatakse reisi või ürituse (näiteks kontsert, ekskursioon) ärajäämise või reisil haigestumisega seotud täiendavad kulud majutusele ja/või transpordile.

 

Toome välja kuus tähtsamat punkti, millele tasub enne reisikindlustuse sõlmimist tähelepanu pöörata.

 

  1. Esmatähtis on võrrelda eri reisikindlustuspakkujate tingimusi ning valida endale sobivaima kaitsega kindlustus. Eri kindlustusandjate tingimused ja kindlustuskaitsed võivad olla väga erinevad ning olukord, mis ühe kindlustusandja tingimuste kohaselt loetakse kindlustusjuhtumiks, ei pruugi olla kindlustusjuhtumiks teise kindlustusandja tingimuste kohaselt. Näiteks leidub kindlustusandjaid, kes ei paku üldse COVID-19 kaitsega reisikindlustust ja kes välistavad haigestumise kui kindlustusjuhtumi alt COVID-19-sse haigestumise.
  2. Paljude krediitkaartidega kaasneb automaatne reisikindlustus ning eraldi reisikindlustust sõlmida ei ole tihtipeale vaja. Seega, kui sul on krediitkaart, tasub alati uurida, kas sellega kaasneb ka sulle sobiv reisikindlustus (sh kas hüvitussummad on piisava suurusega) ning kas kaetud on ka COVID-19-ga seotud riskid. Lisaks võib ka eri tüüpi krediitkaartidega kaasnev kindlustuskaitse olla suuresti erinev.
  3. COVID-19 kaitsega reisikindlustuse olemasolu on väga oluline olukorras, kus enne väljalendu või reisil olles diagnoositakse sul COVID-19, sest sellisel juhul kuuluvad tekkinud kahjud kindlustusandja poolt hüvitamisele. Kui aga vastavat kindlustust sõlmitud ei ole, siis tekkinud kahju kindlustusandja ei hüvita. Lisaks tasub uurida, kas kindlustusjuhtumiks loetakse ka olukord, kus COVID-19 diagnoositakse sinu pereliikmel või reisikaaslasel, kellega koos pidid reisile minema, sest kindlustusandjate tingimused ei ole selles vallas ühesed.
  4. Kui enne reisimist või kohapeal on vajalik teha COVID-19 testimine, siis sellega seotud kulusid kindlustusandja üldjuhul ei hüvita.
  5. Kindlasti tasub endale selgeks teha, kas kindlustusandja hüvitab kulud olukorras, kus sa ei saa minna reisile, sest oled lähikontaktne või pead jääma hotellis eneseisolatsiooni hotellis viibija haigestumise tõttu. Eri kindlustusandjate tingimused ning kindlustuskaitse ulatused on selles vallas väga varieeruvad. Näiteks osa kindlustusandjaid ei hüvita lisakulutusi, kui pead jääma teise hotellis viibija COVID-19 haigestumise tõttu eneseisolatsiooni.
  6. Mõni kindlustusandja pakub ka omal soovil tühistamise kaitset. Selline kaitse on abiks näiteks olukorras, kus sihtriiki sisenemise tingimused muutuvad ning sa ei soovi enam reisile minna. Tähelepanu tuleb aga pöörata sellele, millise aja jooksul enne reisi tuleb vastav kindlustusleping sõlmida, et sellest ka päriselt kasu oleks. Samuti tuleb tähelepanu pöörata sellele, kui suures ulatuses kindlustusandja tehtud kulutusi hüvitab. Näiteks ühe kindlustusandja tingimuste kohaselt tuleb kindlustusleping sõlmida kahe nädala jooksul pärast reisi ostmist ning hüvitamisele kuulub 70% tehtud kulutustest. 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet soovib kõigile muretut reisimist! 

 

Tekst: Mari-Liis Aas, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ettevõtluse osakonna jurist

Illustratsioon: Shutterstock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *