Reisikindlustuse 5 meelespead

Kui suvised reisiplaanid viivad sind kodumaalt kaugemale, siis tasub ka reisikindlustus varakult ära teha. IIZI kindlustusspetsialistid annavad nõu, millele reisikindlustuse tegemisel kindlasti mõtlema peaksid. Naudi suve ja võta iizilt!

1. Mul on ravikindlustuskaart, milleks mulle reisikindlustus?

Euroopa ravikindlustuskaart annab küll õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega, kuid ei kata siiski kõiki reisil tekkida võivaid kulutusi. Mitmetes Euroopa riikides domineerib erameditsiin, mida riigi poolt inimestele ei tagata. Lisaks ei ole ravikindlustuskaardiga kaetud visiiditasu erakliinikus ega haigla voodipäevaraha. Kõigi vajaminevate ravimite maksumus ei pruugi olla 100%-liselt hüvitatav, samuti ei ole kaetud haige/vigastatu erakorralise transpordi kulud Eestisse. Kui reisid Euroopast kaugemale, ei ole ravikindlustuskaardist vajalikku abi ning määravaks muutub reisikindlustuse olemasolu.

2. Miks on oluline reisikindlustuse ostmise aeg?

Kui jätta reisikindlustuse tegemine viimasele minutile, siis tuleb olla valmis reisitõrke kaitse puudumiseks reisi alguses. Kindlustusseltsid rakendavad reisitõrkekindlustuse kehtima hakkamise alguse korral erinevat ooteaega ja nii võib tekkida olukord, kus kindlustusjuhtumi korral ei ole sa kaitstud ja kindlustusselts tekkinud kahju või lisakulutusi ei hüvita.

Ootamatu haigestumine, lennuettevõtte majanduslikud raskused või streik – need on vaid mõned näited olukordadest, kus viimasel hetkel sõlmitud kindlustusest abi ei ole.

Reisikindlustus tee kohe, kui reisiplaanid on paigas ehk kui on teada sihtriik, reisi toimumise täpne aeg ning tehtud esimesed kulutused reisile (näiteks tasutud majutuse eest, osamakse lennupiletite eest). Nii oled ootamatute olukordade eest reisikindlustusega kõige paremini kaitstud.

3. Mu puhkus algab Helsingist, mis kuupäeva peaksin poliisile märkima?

Reisikindlustuse poliis peab algama kuupäevast, kui Eestist lahkutakse, ja kestma päevani, millal tagasi Eestisse jõutakse. Kui reis algab näiteks laevasõiduga Helsingisse või bussisõiduga Riiga ning jätkub sealt lennuki pardal, siis peab kindlustus algama päevast, kui lahkutakse Eestist. Sama on tagasitulekuga – poliisi lõpukuupäevaks tuleb märkida päev, mil jõutakse tagasi Eestisse. Meeles tuleb pidada, et reisi kogukestuse hulka kuulub ajatsoonide vahetus ja ümberistumistele kuluv aeg.

4. Kui meditsiiniabikindlustus on reisikindlustusel olemas, miks peaksin valima ka lisakaitsed?

Reisikindlustust vormistades tasub läbi mõelda, milliseid kaitseid ja kui suures ulatuses sa vajad. Nii saad ära hoida ebameeldiva olukorra, kus kindlustusselts kahju hüvitamisest keeldub. Kui näiteks on reisil plaanis tegeleda spordiga, siis olenevalt spordialast tuleb ka vastav lisakaitse poliisile ära märkida. Sama kehtib treeninglaagris või võistlustel osalemise, samuti välisriigis kõrgendatud riskiga ametil (nt ehitaja, autojuht) töötamise korral.

5. Millest peaksin alustama, kui juhtus õnnetus?

Reisikindlustuse kahjust tuleb kindlustusandjat teavitada esimesel võimalusel, ka reisil olles, vahetult peale juhtumi toimumist. Kindlustusandjat võid teavitada telefoni, e-posti, faksi teel või kindlustusandja kodulehekülje kaudu. Ühendust tuleb võtta kindlustusseltsiga, kelle poliis reisikindlustuse sõlmimiseks valiti. Vajalikud kontaktid, kaasa arvatud rahvusvahelise koostööpartneri number, on poliisil kirjas. Kohapeal kogu võimalikult palju tõendeid tekkinud olukorra kohta ning Eestisse tagasi jõudes esita need koos kahjuavaldusega kindlustusseltsi. Näiteks võta tõend lennufirmalt lennu hilinemise kohta, pagasi hilinemise või rikkumise kohta, politseist pagasi varguse kohta, hoia alles kõik arstilt saadud paberid jne.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *