Palverännak Mekasse

Eesti islamikoguduse mufti Ildar Muhhametškin tutvustab reegleid palverännakul Mekasse. Mulla Ildar ise on selle tee läbinud mitmel korral.

Iidne maja

Kiitus Allahile, maailmade Jumalale! Õnnistagu ja tervitagu Allah meie prohvet Muhammadi, tema pereliikmeid ja kaasmõtlejaid!

Püha Kaaba – see on iidne Allahi Maja. See on koht, kuhu suunduvad muhameedlaste südamed, kus maailmanurgas nad ka ei asetseks. Kaaba suunas on pööratud muhameedlaste näod ja südamed, värisedes vaimustusest ainuma Allahi ees, viis korda päevas ning öösiti. Kõige kaugematest kohtadest saabuvad muhameedlased iidse Allahi Maja (beitu-Llahi-el-atik) juurde, et sooritada oma riitused või teha ring ümber püha Kaaba. Kaaba, see on esimene maja, mis ehitati inimestele, et nad kummardaksid selles Allahit. Sooritada palverännak (hadž) selle maja juurde – see on kohustus neile muslimeile, kes on suutelised selle tee läbima. 

Islami alustalad

Prohvet, õnnistagu teda Allah, ütles: 
„Islam eluneb viiel alustalal: 
- tunnistus sellest, et pole jumalat, peale Allahi, ja et Muhammad 
on Allahi saadik namaz´i (palve) sooritamises; 
- almuse (zakjat’i) maksmises; 
- paastumises ramadani ajal; 
- palverännaku (hadž) sooritamises Allahi Maja juurde.”

Siit on näha, et palverännak on üks islami alustaladest. Islami jutlustamine inimese poolt, kes on võimeline tegema rännaku Allahi Maja juurde, ei saa olla täiuslik, kuni see inimene pole ise palverännakut sooritanud.
Kuid Allahi suuremeelsus seisneb selles, et inimene on kohustatud läbima hadž´i ainult üks kord elus. Hadž tuleb sooritada puhtsüdamliku sooviga ja ainult Allahi nimel, mitte edvistamise või kuulsuse nimel. Lisaks tuleb hadž läbida sel kujul, nagu seda tegi Allahi saadik. Sellepärast soovitame oma vendadel mitte enne teele asuda, kui neil on selge, kuidas sooritas hadž’i prohvet, õnnistagu ja tervitagu teda Allah! Siis nad on valmis järgima prohveti eeskuju ning täitma tema õpetust: „Õppige riitusi minu käest”.

Üldised tingimused, mille puhul hadž’i sooritamine on kohustuslik: 
- islami kummardamine 
- terve mõistus 
- küpsus 
- vabadus 
- võimalus hadž sooritada

Mis puudutab naisi, siis neil tuleb järgida veel ühte tingimust – lähedase inimese (mahram) olemasolu. Mahram on lähedane inimene mehe või meessugulase näol, kelle sugulusaste ei võimalda naisel temaga abiellu 
astuda (isa, poeg, vend, piimavend, äi).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *