Nelja näoga jumal

Taimaal ringi liikudes näeb kõikjal pühasid kohti: altareid, kuhu on asetatud värskeid lilli, viirukeid, puuvilju, jooke ja muid ande. Mõned neist altaritest on suuremad, mõned tagasihoidlikumad, on majakujulisi, templitaolisi ja tornikujulise katusega. Selle kõige kõrgema ja tähtsama, templitaolise altari keskel istub tavaliselt keegi nelja näo ja kuue või kaheksa käega jumalataoline tegelane. Kes ta on?

jumal.jpgTaimaal on valdavaks usundiks budism. Seepärast võiks nagu tahta või loota, et nende pühade kohtade juures austatakse Buddhat. Aga kui neid ehitisi lähemalt uurida, siis näeb seal hoopis muid kujukesi, küll loomi, linde ja päris imelikke olendeid.

Altari keskel istuva nelja näo ja kuue või kaheksa käega tegelase nimi on tai keeles Phra Phrom, mis tuleneb sanskritikeelsest nimest Para Brahma. Kasutusel on ka nimi Brahmā Sahampati. Ehkki tema nimi ja ka kujutamine viitavad hindu jumalale Brahmale, on tema tähendus budismis siiski hoopis teistsugune.

Hinduismis on Brahma üks kolmest peajumalast Vishnu ja Shiva kõrval. Budismis aga tuntakse palju erinevaid Brahmasid. Brahmā Sahampati kuulub Suurte Brahmade ehk Mahābrahmā'de hulka, olles neist vanim.

Erinevad jumalused

Brahmad on budismis kiretud jumalused (deevad) ning neid on erinevaid. Brahmā Sahampati kuulub anāgām'ide ehk „tagasipöördumatute“ hulka. Anāgām'id ei pöördu enam tagasi, see tähendab, nad ei sünni enam inimeste maailma, vaid lähevad Puhtale Maale, kus saavutavad täieliku Valgustuse (arahant).

Nad on budismi kaitsjad ja Buddhade õpetajad. Selleks puhuks laskuvad nad meie maailma madalamale tasemele oma maailmast, mis on püsivam. Kui aga meie maailmas parajasti Buddhat ei ole, siis pole ka nendel deevadel siia asja. Muidu on nad küll varakult kohal, kuulutavad ette uue saabuva Buddha tulekut, juhivad inimeste tähelepanu märkidele, kuidas Buddhat ära tunda jne.

Brahmā Sahampati viibis nähtamatult Buddha juures, kui too saavutas Valgustuse. Hiljem julgustas ta teda õpetama Õpetust (dharma) inimestele. Ta viibis Buddha juures veel mitu korda, samuti oli ta tunnistajaks Buddha nirvaanasse vaibumise juures. Kõikidest Brahmadest oli Brahmā Sahampati Buddhale kõige lähedasem. Brahmā Sahampati ehk taipäraselt Phra Phrom oli niisiis Gautama Buddha õpetaja ja kaaslane.

Oma eelmises elus oli ta munk nimega Sahaka, kes kuulus praeguse ajastu (kalpa) kolmanda Buddha, Kāśyapa kogudusse. Üldse peaks meie praeguses ajastus ilmuma viis Buddhat. Neist viimane, Maitreya, on veel saabumata.

Tekst Tõnn Sarv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *