Kodutöö enne reisi

Selleks, et reis sujuks tõrgeteta, on oluline ettevalmistus. Enne reisile asumist tuleks tutvuda sihtkohaks valitud maa omapäradega, kontrollida passi või ID-kaardi kehtivust, sõlmida kindlustuspoliis ning registreerida reis välisministeeriumi kodulehel või "Reisi targalt" mobiilirakenduse vahendusel. Kust leida infot, mis aitaks parimal viisil reisiks valmistuda?

Välisministeeriumi kodulehelt leiab konsulaarinfo rubriigist reisihoiatused ja reisiinfo riikide kaupa. Neis jagame nõuandeid eeskätt turvalisuse suhtes, aga ka infot piirkonnale omaste üksikasjade kohta, nagu näiteks tervisega seonduv, kohalikud seadused, kombed, tavad ning tarvilikud kontaktid. Samuti leiab sealt Eesti esinduse, aukonsuli või Euroopa Liidu esinduse kontaktid.

Riigid, kus Eestil saatkond, konsulaat või akrediteeritud suursaadik, on reisihoiatused varustatud ka „valgusfooriga“, mille värvid tähistavad julgeolekuolukorda sellel maal. Roheline tähendab, et riiki võib julgelt reisida, säilitades tavapärase tähelepanelikkuse. Kollane ütleb, et selles riigis oleks tark teatud piirkondi, kus võib esineda ohutus- või turvalisusprobleeme, mitte külastada. Oranž manitseb järele mõtlema, kas konkreetsesse riiki ikka on mõtet reisida, eriti teatud piirkondadesse, kus võib esineda näiteks relvastatud konflikte või esineb terrorismioht, mis võib eskaleeruda kogu riigis. Punane soovitab riiki tungiva vajaduseta mitte reisida, kuna julgeolekuolukord on seal ohtlik, esineb pikaajalisi vägivaldseid rahvarahutusi või on suur tõenäosus terroriaktide toimumiseks. Must peaks ühemõtteliselt välistama riigi külastamise ja seal viibides tuleks esimesel võimalusel maalt lahkuda, kuna käib näiteks kodusõda või terroristlike rühmituste laialdane tegevus.

Riikide kohta, kus Eestil esindust ei ole, antakse reisiinfot, tuginedes meie Eesti ja Euroopa Liidu partnerite infole selle piirkonna kohta.

Lisaks konfliktidest tulenevale olukorrale tuleb silmas pidada ka loodusjõududest tingitud ohte, näiteks orkaani- või taifuunihooaegu või seismiliselt aktiivsete piirkondade iseärasusi.

Kas mul on viisat vaja?

Eesti kodanikud saavad praegu viisavabalt reisida 121 riiki ja territoriaalsesse üksusesse üle maailma. Kui reisi kavandatakse pikemana, tuleks võtta ühendust vastava riigi saatkonnaga, et täpsustada riiki sisenemise ja viibimise tingimusi. Samuti saab abi virtuaalsest andmekogust Travel Information Manual. Sisestades sinna reisisihi, passiandmed ja reisi eesmärgi, saab informatsiooni viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja muude täiendavate nõuete kohta.

Mida tervise kohta silmas pidada?

Mida eksootilisemasse või kaugemal asuvasse paika reisida, seda rohkem peaks tähelepanu pöörama tervist puudutavatele seikadele. Näiteks on kindlasti soovitatav end vajaduse korral vaktsineerida. Terviseameti kodulehelt leiab vaktsineerimissoovitused riikide kaupa. Samuti oleks enne reisile minekut hea konsulteerida perearstiga, eriti juhul, kui põete mõnda kroonilist haigust.

Kust leian lisainfot?

Kindlasti on abiks kõik veebiallikad, kus selles piirkonnas reisinud inimesed annavad edasi oma kogemusi paiga külastamise kohta. Nendeks võivad olla reisiblogid, trip.ee keskkond, teiste riikide reisihoiatused (guugeldades näiteks „travel advice [riigi nimi]“), mitmesugused reisiraamatud ning muu. Neist allikatest võib leida reisisihtide kohta detailsemat infot kui ametiasutuste kanalites. Kindlasti tasub tutvuda ka tarbijakaitseameti kodulehel asuva reisijate õiguseid puudutava informatsiooniga.

Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et mida põhjalikumalt on reisija reisiinfoga tutvunud, seda vähem saab reisil ette tulla ebameeldivaid üllatusi ning teadmatusest põhjustatud vahejuhtumeid.

Reisi ikka targalt!

Tekst: Tarmo Punnik, Välisministeeriumi Konsulaarabi büroo direktor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *