Earth Day

Paljud ettevõtted on oma korporatiiv- ja kliendiüritused loodusesse kolinud. Go Discover tahab neile tähelepanu juhtida ja neid kiita. Kairit Keller kirjutab ühest sellelaadsest ettevõtmisest Endla Looduskaitsealal.

Üha rohkem mõistavad inimesed looduse säilitamise tähtsust ning armastavad ka oma vaba aega looduskeskkonnas veeta. Veelgi enam – niisama matkamise või jalutamise kõrval tunnevad linnainimesed rõõmu sellest, kui looduses käimine kannab ka tulemuslikumat eesmärki.

Üks sellelaadne üritus – “Timberland Earth Day” – toimus 19. aprillil Endla Looduskaitsealal. Tegemist oli Timberlandi ja looduskaitseala ühisprojektiga, mille käigus korrastati üle hektari suurune piirkond eripärases looduskoosluses – puisniidul. Koristati maha langenud oksad, eemaldati niitmist segavad kännud, virnastati maha saetud puud, lõhuti paadisadama tarbeks lõkkepuid ning kanti laiali laudtee materjali rabavaheliste uute marsruutide ehitamiseks.

Timberlandi jaoks juba üle kümneaastase traditsiooniga rahvusvaheline üritus, mille käigus minnakse kaastöötajate ning koostööpartneritega loodusesse tööd tegema, toimus Eestis esmakordselt, ent sellele vaatamata oli osalejate huvi ootuspärasest suurem. Timberlandiga seotud ning loodusest hoolivaid inimesi kogunes Eestist, Lätist ja Šveitsist. Nende seas olid ka looduskaitsespetsialistid, kelle järelvalve ja juhendamise all tegevus toimus.

Juba varahommikul Eesti eri paikadest alanud teekond tõi loodussõprade seltskonna kokku Järvamaale, Endla looduskaitseala külastuskeskusesse Toomal. Hulk teotahtelisi noori inimesi ootas juba huviga eesseisvat ühistööd. Et kambavaimu mitte pidurdada, jagati ühtsust rõhutavad T-särgid ning lõunasöögikotid aega viitmata laiali. Aktsioon võiski alata!

Pärast tervitusi startis rõõmsameelne osalejaskond umbes nelja kilomeetri pikkuse jalgsimatka lõpp-punkti Salu puisniidu poole. Teekonnal õpiti välimuse järgi määrama nii mõnegi taime liiki ning hääle põhjal sai tuttavaks ka linnuriigi esindajaid – kõik see mõjus kontoriinimestele väga värskendavalt. Samuti oli piisavalt aega, et tutvuda meeskonnakaaslastega, kellega sai lagunenud purde ületamisel ja kobraste poolt langetatud puude alt läbi pugemisel teravaid elamusi kogeda ning tasakaalu proovile panna.

Kui meeleolukas seltskond sihtpunkti jõudis, jagati osalejad töögruppidesse ning asuti tegudele. Hoogsalt kuhjusid okste hunnikud, tõusid puupalkide virnad ning puisniit sai täiesti uue ja puhta ilme. Ühine lõunasöök pikniku vormis ning meeskonna tänulikult koduteele saatnud kuum supp olid täpselt need, mis veel viimase annuse vajalikku energiat süstisid ning eduka päeva lõpule aitasid viia.

LKK Jõgeva-Tartu regiooni loodushariduse spetsialist Katrin Möllits kinnitab, et kaitseala on pidanud oluliseks loodusest hoolimise kasvatamist läbi töö ja kavatseb seda suunda jätkata. „Vabatahtliku kaasalöömise, oma kätetöö nägemise ja looduse tundmaõppimise võimalus on antud just noortele. Sellise eduelamuse osaliseks said ka Timberlandi töötajad, kelle päevatöö tulemuseks olid uued avanenud vaated põlistele puudele ja mahakukkunud okstest puhastatud niidetavad alad.”

Hea tunne südames, et midagi suurt ja kasulikku sai korda saadetud, püsib osalejates veel siiani ning meeldejäävaid muljeid jagatakse jätkuvate ovatsioonide saatel. Uskumatu, kui palju põnevamaks võib keskkonnavahetus töö tegemise muuta!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *