Alpinismiklubi Firn 55

Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline. Nagu sibulal, on ka tänavu 55. sünnipäeva pidaval alpiklubil Firn palju koori ja kihte. Mõned panevad naerma, mõned nutma, mõned on magusad, mõned on kibedad − nagu alpinismielus ikka.

Tartus tegutseva klubi ajalugu on pikk ja huvitav. Tänane Firn peab ennast 1959. aastal asutatud Tartu Riikliku Ülikooli Alpinismiklubi „Firn” järglaseks. Nagu igal korralikul perel, on Firnil ette tulnud tõuse ja mõõnasid, aga õnneks jätkus jaksu ja jõudu ning tänaseks on Firn kõige elujõulisem ja vanim senini tegutsev alpinismiklubi Eestis.

Miks Firn? 1959. aastaks oli tudengitest alpinismifännide hulk Tartus ületanud kriitilise piiri ning tuli idee luua oma organisatsioon. Üks kolmest Firni asutajast, Jüri Martin, selgitab nime lugu nii: „Alpiklubi nimeks näis igati sobiv valik TRÜ „Firn”. Lühike ja selge. Firn on lume ja jää vahepealne seisund, tuttav igale kõrgmägedes käinud inimesele.” Akadeemilise klubi staatusest on loobutud, kuid sidemed ülikooliga on Firni jaoks siiski olulised. Esiteks, 50 Firni ametlikust liikmest enamik on ülikooliga seotud kas õpingute kaudu või töötavad seal hetkel. Teiseks tehakse treeningute organiseerimisel koostööd TÜ Akadeemilise Spordiklubiga ning treeningutel osalejad on suures osas ülikooli tudengid.

Akadeemilisust ei ole vaja kaugelt otsida, klubi president on hetkel Hedi Peterson, kes naasis aasta tagasi Alpide keskelt Genfi Ülikoolist järeldoktorantuurist ja nüüd juhendab tudengeid Tartu Ülikoolis. Hedi teadushuviks on bioinformaatika ehk bioloogilistele probleemidele lahenduste leidmine arvuti kaasabil. Uurimisteemad on tüvirakkudest kuni Alzheimeri ja vähi mehhanismideni.

Millega Firn tegeleb?

Firn ühendab mägedehuvilisi inimesi ja on kohtumiskoht eri tausta ja vanusega liikmetele. Ühelt poolt tegeleb Firn aktiivselt alpinismihuviliste treenimisega, pakkudes neile mõtestatud treeninguid Tartu siseronimisseintel, välitrenne ning treeningväljasõite Eestis ja lähivälismaal. Teisalt on Firn kindlasti ka kogukond, kus leiavad infot ja mõttekaaslasi need liikmed, kes aktiivselt ühistrennides ei käi, aga otsivad teavet ja kogemusi uute piirkondade kohta. Ühendab meid ikka armastus mägede ja looduses liikumise vastu.

Kes on lehtsabad?

Lehtsabad on punt tublisid Firni naisliikmeid, kes käisid ühel ajal aktiivselt trennis ja kippusid võistlema. Oma ristiisaks peame Jaan Künnapit, kuna just tema korraldatud öiste päästetööde võistlusel tegid lehtsabad oma debüüdi ja muidu väga mehelikule võistlusele (võistkonnas neli meest ja üks naine) läksid välja naistevõistkonnaga. „Mida, te tulete naiste võistkonnaga? Te tulete mehi mõnitama. Lehtsabad!” oli Jaani hüüatus ja nimi oligi sündinud. Peale päästetööde võistluste on lehtsabad käinud koos Alpides, võtnud osa seiklusvõistlustest Xdream ja muidu vahvaid seiklusi läbi elanud.

Kes on Firni liikmed ja keda liikmeks võtate?

Alpiklubi Firn liikmeteks võivad saada kõik, kes on edukalt läbinud mõne mägimarsruudi ning on huvitatud panustama klubi tegevusse. Klubi liikmeskond ei ole piiratud Tartuga. Noorliikmeteks võib saada igaüks, kes on huvitatud ronimisest ja mägedest, matkamisest ja klubi tegevustest ning soovib klubi tegevustes kaasa lüüa.

Tänavu käis Firn Venemaal Bezengis ja Kõrgõzstanis Ala-Artša alpilaagrites. Kas Firn on puhas alpiklubi või on teretulnud ka muud matkavormid ja seiklused?

Lisaks nimetatule käisid firnikad mägedes ja ronisid Alpides, Dolomiitides, Frankenjuras, mitme seltskonnaga käidi matkamas Püreneedes, Harzi mägedes, Himaalajas, Islandil. Tavaks on saanud kaljuronimisreisid Soome kaljudele ja teistele ronimisseintele. Varem on ette võetud nii kõrgtõuse, mägimatku, suusamatku, ekstreemseid seiklusvõistlusi. Ära ei ole unustatud ka kodumaad, uued RMK pikad matkarajad on paljudel liikmetel juba järele proovitud. Oleme mägironimisklubi ja ruumi on kõigile mägironimisvormidele, suundadele ja stiilidele.

Andres Hiiemäe vastutab klubi koolituse ja treeningute poole eest. Andres, mida teete, et klubiliikmed mägedes edukalt ja turvaliselt hakkama saaks? Kas teil on treeningkava, teoreetiline ettevalmistus päris alustajatele või täiendusõpe juba kogenenumatele?

Klubi korraldada on alpinismitreeningud Tartu Ülikooli Spordiklubi juures ja ronimised Lõunakeskuses. Lisaks ronimistreeningutele on ettevalmistuse lahutamatu osa välitreeningud Toomemäel, dendropargis ja Tartu lähistel maastikel, väljasõidud looduslikele kaljudele Astangul, talviti jääronimised ka Ida-Virumaa jugadel. Klubi eesmärk on pakkuda treeningutel osalejatele mitmekesist ettevalmistust mägedeks ja ronimisteks, treeningnädalavahetusi, toredaid nädalavahetusmatku ja aasta ringi väljasõite ronimispaikadesse nii Eestis kui ka kaugemal.

Meile on lähemaks proovikiviks käivitada klubi juures koolitused. Kuna alpilaagrites on instruktorid vene-, prantsus- või ingliskeelsed ning mõnikord on ka matkaja ronimiskaaslased teistest rahvustest, teistest alpinismiklubidest, siis koostöö sujuvamaks toimimiseks on vajalik, et sõltumata suhtluskeelest oleksid oskused, tehnikad ja arusaam ohutusest ühtsed, et valdaksime kõik n-ö universaalset alpinismi keelt.

Tänu klubi jõudsale kasvule ja arengule mahuvad lähiplaanidesse alpinismi alg- ja baasõppe kõrval väljaõpe edasijõudnute tasemetele ning alpinismitreenerite koolitamine, et laiendada ala kandepinda ja anda kogemusi edasi tulevastele tegijatele, kes alpinismi Tartus ja kogu Eestis edasi arendaks.

Pika ajaloo jooksul on Firnil kindlasti välja kujunenud palju traditsioone ja ühisüritusi?

Firnil on sügistalvisel hooajal kord kuus kolmapäeviti klubiõhtud mõnes kohvikus, kus klubiliikmed või muidu seiklejad räägivad tehtust. Külalised on käinud rääkimas alates kõrgtõusudest (Tarmo Riga) kuni polaarekspeditsioonideni (Timo Palo). Lisaks vaatame filme enda ja teiste mäeskäikudest, jagame muljeid ja vahetame mägedeteemalisi raamatuid. Igal aastal on olulisel kohal hooaja lõpuüritus, kus kohtuvad nii aktiivsed treeningul osalejad kui ka vanem põlvkond ja kuhu külalised on alati teretulnud. Antakse ülevaade aasta jooksul tehtust, samas on see sillaks eri põlvkonna alpinistide vahel ja paras koht uue hooaja plaanide pidamiseks ning matka- ja köiekaaslaste leidmiseks. Firni 55 aasta juubeli hooaja üritus toimub 10. jaanuaril Tartus Ülikooli kohvikus.

Erik Jaaniso, klubi juhatuse liige, toonitab sportlike traditsioonide tähtsust, igakevadist treeninglaagrit Karula veskil, klubi sügisest orienteerumisüritust, osalemist Eesti meistrivõistlustel matkatehnikas. Kuigi tegemist on spordiüritustega, ei puudu sealt ka saun ja suhtlus ega plaanide pidamine eelseisvaks hoojaks. Lisaks toimuvad klubil läbi aasta sügismatkad, talvematkad, osaletakse ühiselt orienteerumispäevakutel ja teistel rahvaspordiüritustel.

Kuhu Firn teel on, mis on tulevikuplaanid?

Klubi jaoks on olulisemad teemad treeningtingimuste laiendamine, alpinismihuvilistele väljaõppe jätkamine, klubile uute treenerite koolitamine. Kui suudame neid arengutingimusi täita, siis usume, et peagi jõuavad firnikad üha põnevamatele mägedele ja huvitavatesse piirkondadesse, kus seni vähe käidud. Meie tegevuse siht on tagada mitmekülgne ettevalmistus, et olla paremini valmis proovikivideks, mida mäed pakuvad. Aktiivsete treeningute taustal ei ole kindlasti plaanis ära unustada ka lastega firnikaid ega vanu kogenud mägedehunte ja üritame oma liikmeskonda rõõmustada mitmekesiste üritustega.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *