Matkapliitide test

Millist matkapliiti valida? Alpinist Kristjan-Erik Suurväli koos teiste matkajatega testis erinevaid matkapliite.

Hea ja usaldusväärne matkapliit teenib kasutajat aastaid tingimusel, et tema eest õigesti hoolt kantakse. Matkapliitide põhiline erinevus tuleneb nende kasutatavast kütusest: on vedelkütust kasutavad pliidid, gaasi kasutavad pliidid ning hübriidpliidid, mis põletavad mõlemat kütust. Matkapliidi valikul tuleb silmas pidada erinevaid tegureid: keskkond, kus seda kasutatakse, kaal, kütuse kättesaadavus, hooldamise vajadus, rikke korral remondi hõlpsus ning varuosade saadavus. Oluline on matka iseloom – kas tegemist pika rännakuga, kus iga gramm arvel, või liigutakse hoopis ratastel; kas matk toimub suvel või talvel. Matkapliidi valiku juures on kõige raskemaks küsimuseks, missugusel kütusel põlevat pliiti eelistada? Nagu ikka, pole ka siin täiesti õiget vastust.

 • Kõigepealt tasub vaadata pliitide üldisi omadusi. Korralik pliit on stabiilne, selle puhul ei pea pidevalt muretsema ümbermineku pärast. Kuid tavaliselt kehtib seos: mida stabiilsem pliit seda raskem. Pliidijalgade ülemised osad, millele pott toetub, võiksid olla sakilised, siis ei hakka pott nii hõlpsasti libisema. Hea on, kui põleti tekitab suurema diameetriga leegi, muidu soojendab pliit vaid ühte väikest täppi poti põhjas.

  Gaasipliit

  Gaasipliidi eeliseks on nende hõlbus käsitsemine. Selle ehitus on lihtne ja hooldamist see ei vaja. Gaasipliidil on vähe detaile, puudub kütusepump ja eraldi kütuseballoon. Seetõttu on see ka odavam võrreldes vedelkütuse pliitidega. Gaasipliiti ei ole vaja eelsoojendada nagu vedelkütuse oma. Olenevalt konstruktsioonist tuleb vaid gaasiballoon vooliku otsa või otse keetlile keerata ning pliit ongi töövalmis. Puudub oht, et kütus seljakotis lekiks ning selle sisu määriks või mis veel hullem, toidu ära rikuks. Mõnedele gaasipliitidele on lisatud piezo ehk süütaja, mis tekitab sädet, nii et tikke pole tarvis kasutada. Samas ei tasu kunagi ainult süütajale lootma jääda, see võib ka üles öelda ja ilma tikkudeta on siis pliit kasutu.

  Gaasipliidil on ka mitu olulist miinust. Ilmastik avaldab pliidile märkimisväärset mõju. Matkates külmemates piirkondades või kõrgmäestikus tuleb arvestada, et külmaga muutub vedelgaasisegu raskemaks ning ei voola enam kütuseballoonist normaalkiirusel välja. Gaasi surve langedes balloonis juhtub sama. Selle vältimiseks segatakse omavahel propaani, butaani või isobutaani. Butaan aurustub merepinnal temperatuuril –1C. Kuna kõrguse tõustes rõhk väheneb, siis ka aurustumise temperatuur langeb. 3000 m kõrgusel on see –11 C ja 7000 m kõrgusel –19 C. Butaan paisub aurustudes ja tekib nn külmkapi efekt, kanistrile moodustub härmatis või isegi jää, mis muudab selle raskemaks. Propaan seevastu aurustub merepinnal temperatuuril –42 C, kuid kahjuks tuleb seda hoida väga kõrge rõhu all. Selleks et tagada ohutus ja gaasi kasutamine madalatel temperatuuridel, segatakse butaani ja propaani tavaliselt vahekorras 80:20-le kuni 70:30-le.

  Näpunäiteid gaasipliidi kasutamiseks külmas 

  • Enne kasutamist hoia gaasiballooni magamiskotis soojas; kui sul on kaks ballooni, siis võid neid omavahel vahetada, hoides ühte vahepeal soojas. 
  • Juhul kui kasutad pliiti, mille gaasiballoon on vooliku otsas, võid ballooni aeg-ajalt soojendatava vee sisse panna. 
  • Kasuta kindlasti tuulekaitset. 
  • Pigem soojenda korraga vähem vett kui palju. Suur hulk vett võib külma ilmaga kiiremini jahtuda kui soojeneda ning selle soojendamine korraga võtab palju energiat. 
  • Väldi gaasiballooni hoidmist liialt leegi lähedal – see võib plahvatada.

  Vedelkütusepliit

  Vedelkütusepliidi eeliseks on, et rõhu langedes selle kütteballoonis saab rõhku tõsta seda juurde pumbates. Leek on see tõttu pidevalt tugev ning võimaldab ära kütuse viimse tilgani ära kasutada. Pliidi omadusi ei mõjuta külm ilm. Samas on vedelkütusel töötavat pliiti vaja eelsoojendada. Tavaliselt sobib selleks sama kütus, mida kasutatakse ka vee soojendamiseks. Külma ilma korral on otstarbekas kasutada spetsiaalset pastat. Eelsoojendus on vajalik, et tagada parem kütuse aurustumine ja segunemine hapnikuga. Kütus voolab rõhu all balloonist mööda kütusejuhet pliidi põletini. Põleti juures toimub kütuse soojendamine, edasi seguneb kütus hapnikuga eelkambris. Eelkambris kontrollib kütuse väljavoolu väikene nõel, mille peal olevast düüsist aurustunud kütus pihustub põletisse ja süütamisel tekib leek. Remontimine on tüütu, aga võimalik peaaegu igasuguste käepäraste vahenditega, kui asi selge. Vedelkütusepliiti saab kasutada kõikides tingimustes, kus kaal ei mängi väga olulist rolli. Kui häda käes, võib kütteainena kasutata peaaegu igasugust põlevat vedelikku. Tuleb ainult jälgida, et kasutataks düüsi (niplit), milles õige läbimõõduga auk kütuse pihustamiseks. Erinevate kütuste jaoks on erinevad düüsid.

  Vedelkütusepliidi põhiliseks miinuseks ongi selle raskus. Samuti detailide rohkus – kütus tuleb eelsoojendada, spetsiaalses kambris hapnikuga segada ja seejärel läbi nipli põletisse suunata. On võimalus, et ebapuhta kütuse tarvitamisel toimub mõne osa tahmumine ning pliiti ei ole võimalik ilma hoolduseta enam edasi kasutada. Puuduseks onn ka see, et vedelkütus lõhnab tugevasti ning võib rikkuda seljakoti sisu. Eelsoojendamisel tuleb olla ettevaatlik, et mitte liiga palju kütust põletile lasta, kuna süütamisel võib tekkida kõrge leek, mis võib kahjustada kasutajat või näiteks telgi sisu.

  Tavapärasteks vedelkütuse liikideks on erinevad bensiinid, diisel, petrooleum e kerosiin, lennukikütus, alkohol.

  • Bensiinid

  Autokütus 95E põleb hästi, kuid sisaldab mootori hoolduse eesmärgil lisatud lisaaineid. Lisaained ei põle puhtalt, need tekitavad tahma ning jääkaineid, mis ei ole kuigi meeldiv, kui pliiti kasutada näiteks telgis. Ka tuleb seetõttu pliiti sagedasti puhastada. Aconcagua reisil kasutasime bensiinijaamast ostetud kõrgeima oktaanarvuga bensiini, mille tulemusena oli meie pliit kahe päeva möödudes ummistunud. Tavalist autokütust tasub vältida, samas kui Han-Tengri baaslaagris 4200 m kõrgusel töötas pliit lennukikütusega väga hästi. Samm edasi autobensiinist on väikemootorite kütus, mis on mõeldud mootorsaagidele, muruniidukitele jne, näiteks Neste Futura Green.

  Pliiditootjad pakuvad ka spetsiaalset matkapliidi bensiini, mis on jääkainetevaba. Eestis on saada MSR Superfuel, Primus PowerFuel, Coleman bensiin. HongMatkad pakub enda villitud bensiini. Spetsiaalkütus on kallim, alates 35 kroonist kuni 50 kroonini poole liitri eest. Aga see tasub ennast ära, põledes puhtamalt ja andes suuremat energiat.

  • Diisel

  Diisliga tasub olla ettevaatlik, kõikides pliitides see ei tööta. Probleeme tekib kindlasti suvediisliga külmemal ajal. Süütamine on keerulisem ning eelsoojendus nõuab pikemat aega. Soovitatav ainult hädaolukordades, kui muud kütust pole käepärast.

  • Alkohol

  Tehnilist piiritust müüakse keemiakauplustes ja värvipoodides, sellele on hulka segatud aineid, mis teevad võimatuks nende manustamise inimorganismi. Alkohol ei ole niisama kõrge kütteväärtusega kui bensiin, mis võib külmas olla probleemiks.

  Näpunäiteid vedelkütusepliidi kasutamiseks 

  • Ära survesta kütuseballooni üle ja ära vala seda kütust liialt täis. 
  • Eelsoojendamisel jälgi hoolikalt, et kütust ei satuks liiga palju põletile. 
  • Õpi enne matkale minekut pliiti puhastama. 
  • Telgis kasutades ole eriti ettevaatlik ning väldi tahmavaid kütuseid.

  Pliitide kasutusvaldkonnad

  Gaasipliidid 

  Lühikesed matkad mitte väga madala temperatuuriga kohtades või ajal, nt suvel Eestis matkates, lühikesed alpinistlikud tõusud, tehniliselt keerukamad marsruudid, kus ei ole vedelkütusega aega jännata.

  Pisikesed gaasiballoonile keeratavad pliidid

  Tagavarapliidina, eriti rasked ronimismarsruudid, multispordivõistlused, olukorrad, kus varustuse kaal on eriti tähtis jne.

  Vedelkütusepliidid

  Ekspeditsioonid, pikad rännakud, talvematkad, arktilised matkad, pikad alpinistlikud tõusud. Sobib Eestis matkamiseks nii talvel kui suvel; mugav kasutada, kui on suurem seltskond või kui liigutakse muul viisil kui jalgsi.

  TEST

  Testi viisime läbi välitingimustes temperatuuril –1 C. Ilm oli tuulevaikne, seetõttu tuulekaitseid ei kasutatud. Mõõtsime aega, mis kulub 1 liitri Värska joogivee keemaajamiseks, kui pliit töötab täisvõimsusel. Kasutasime selleks spetsiaalseid 2-liitriseid matkakausse. Vedelkütusena kasutasime Primus PowerFueli ja gaasiks pealekeeratavatele pliitidele Coleman 250 g balloone ning voolikuga pliitidele Primus Power Gas 450 g balloone. Samuti mõõtsime täisvõimsusel mürataset. Võrdlesime pliitide stabiilsust, kompaktsust pakituna, käsitsemise lihtsust, komplektis olevat lisavarustust nagu tuulekaitsed, kütuse balloonid jne. Samuti kaalusime pliidid ära, kuid ilma kütuseballoonideta.

  Pliitide kohta tehtud järeldused

  • Kütuseballoonile keeratavad gaasipliidid

  Primus Classic Trail 

  Primuse levinumaid pliite. Tugeva konstruktsiooniga, isegi rohmakas. Kõige stabiilsem pealekeeratavatest keetlitest. Mugav ja lihtne kasutada. Mõnevõrra suurem kui teised sedatüüpi pliidid, kuid piisavalt pisike, et mugavalt seljakotitaskusse mahtuda. Märkimist väärib ka soodne hind.

  Primus Powercook

  Testis osalenutest üks võimsamaid pliite. Käib lahti kaheks osaks, mida on hõlbus ühendada lihtsa ja kindla süsteemiga. Potti toetavad jalad on kokkuvolditavad ning piisavalt tugevad. Kompaktne ning mugav. Sobib hästi tagavarapliitiks.

  Primus MicronStove

  Eriti pisike pliit, mida võib kanda ka püksitaskus. Väikese kaalu pärast on lõivu makstud võimsusele ja stabiilsusele. Sobib varupliidiks või ühele inimesel kasutamiseks.

  MSR Pocketrocket

  Üks pisemaid pliite üldse, mõeldud kiireks ja kergeks matkaks. Stabiilsus ja võimsus jätavad soovida. Annab väikese läbimõõduga tugeva leegi.

  Coleman F1 PowerBoost 

  Ülekaalukalt kõige võimsam pliit kogu testis, kuid tulemustest seda näha ei olnud. Lihtne käsitleda, mugav pakend. Samaväärses klassis Primus Classic Trailiga.

  Coleman F1 UltraLite 

  Omasuguste seas jääb teistele alla nii kasutusmugavuselt kui liitri vee keemaajamisel täisvõimsusel. Seevastu aga selgelt kõige kergem ja pisem. Potti kandvad jalad on pehmed ja neid on ebamugav tööasendisse sättida. Ainult selle pliidiga matkale minna ei soovita.

  Optimus Crux

  Väga kompaktne pliit, hästi läbimõeldud disain ja mugav kasutada. Ootaks ka samasugust tõhusust põhiülesande, vee soojendamise osas, aga kuna leek koondub ühele väga pisikesele alale, siis jätab natuke soovida. Ideaalne tagavara- või kergmatkapliit soojades tingimustes.

  Campingaz Twister 270 Carrybox

  Hobimatkaja pliit. Palju plastmassist detaile, mis võivad kergelt puruneda. Kasutab pealesurutava ventiiliga gaase, mis tähendab, et tavalised keeratava süsteemiga gaasid ei sobi. Eeliseks odavus, kuid tõsisemale matkamehele ei soovita.

  • Ämblik-tüüpi jalgadega gaasipliidid

  MSR Windpro 

  Väike ja kompaktne, kergete jalgadega. Müüakse komplektis alumiiniumplekist tuuletõkkega ning pliidi ja maapinna vahele paigaldatava kuumusepeegeldajaga.

  Coleman Alpine CPS

  Lühend CPS tähendab Constant Power System ehk pliit peab tagama pideva temperatuuri ja võimsuse. Colemani pliidi põletit ja gaasiballooni ühendav voolik on ainult kummist, erinevalt teistest eemalasetseva gaasiballooniga pliitidest, millel voolik kaetud metalliga. Küll aga on pliidil komplektis tuuletõke.

  Primus Gravity EF 

  Primuse uus mudel üllatab nelja kokkuvolditava jalga. Neli jalga peaks lisama stabiilsust, kuid need on valmistatud õhemast materjalist kui endised EasyFuel ja VaryFuel ning jätab kipaka mulje. Tuuletõket komplektis ei ole.

  Gaasi- ja vedelkütusepliidid 

  Primus OmniFuel

  Primuse kõige esinduslikum pliit. Selle pliidi puhul ei pea paika ütlus, et kui üks asi teeb kõike, ei tee see midagi. OmniFuel põletab praktiliselt kõiki kütuseid: gaas, erinevad vedelkütused. Pliit on Primuse tavapärase tugeva konstruktsiooniga, sellel on kaks kütusereguleerimise ventiili, üks pliidi, teine ballooni juures. See võimaldab leeki ja kasutatava kütuse kogust täpsemalt reguleerida. Kindel testi lemmik.

  • Vedelkütusepliidid 

  MSR Whisperlite Internationale Combo

  Lihtsalt kasutatav pliit. Natuke ebastabiilsem kui teised, kuid väga hea kütusevoolikuga ning väga hästi on näha eelsoojenduse tarbeks peale voolava kütuse kogus. Komplektis kaasas kütusepudel.

  MSR Dragonfly Combo 

  Suur ja stabiilne pliit. Sobib suuremale seltskonnale või baaslaagrisse. Potti toetavad jalad on laiad ja mugavad. Combol on kaks kütusereguleerimise ventiili, üks pliidi, teine ballooni juures. Komplektis ka kütusepudel.

  MSR XGK EX

  Äärmiselt tugeva konstruktsiooniga pliit. Rohmakas ja stabiilne. Lihtne hooldada ning käsitseda. Vastukaaluks on see aga suhteliselt suur kokkupakituna. Kuulub paljude ekspeditsioonide baaslaagrivarustusse.

  Primus Gravity VF 

  Töökindel pliit, kuid kahjuks keerukas hooldada. Probleemiks võib ka osutuda asjaolu, et kui kütust eelsoojenduseks põletisse lasta, siis ei ole näha selle kogust, mille tagajärjeks võib olla soovimatult kõrge leek.

  Optimus Nova

  Väga kompaktne pliit ja kaasas mugav taskulaadne tugevdustega pakend, kus on hea tööriistu ja varudüüse hoida. Äärmiselt läbimõeldud disainiga nagu kõik Optimuse pliidid. Pliit seisab kindlalt jalgel ning potitoetusala on suur. Mugav ja lihtne hooldada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *