Kolmel korral röövitud

Jalgrattaklubi Vänta Aga on 30 tegevusaasta vältel matkanud 91 riigis. Ka neis, mis turvalisuse mõttes silma ei paista, ettevaatusabinõud on alati aidanud riskid maandada. Kõik on läinud suurepäraselt. Kuni möödunud aasta lõpuni ... Jutustab jalgrattaklubi president Rein Lepik.

Olime jõudnud Lõuna-Hiinasse, et teha seal nädalane vahepeatus enne päris matka Kagu-Aasia riikides. Hiina tundus üsna turvaline. See mulje pärines osalt ka eelmise Hiinas toimunud rattamatka päevist. Seetõttu ei kasutanud me kuumal päeval Guangzhou lähistel ringi sõites riietealust vöökotti. Paraku oli see viga.

ESIMENE RÖÖVIMINE

Päeval kell 11 rünnati meid rahva silme all tänaval. Kõik juhtus hetkega, keegi kohalikest röövleid takistama ei tõtanud. Nad tundsid hiljem ainult huvi saagi suuruse vastu. Olime hetkega ilma dokumentidest, rahast, aparaatidest, telefonist. Siit esimene manitsus: ka turvalisena tunduvas olukorras tuleb vähemalt raha, pangakaardid ja dokumendid hoida kindlamates kohtades ihu lähedal ja hajutatult mitmes sisetaskus vms. Alati ei aita ka see, aga antud juhul oleks sellest olnud abi.

Kohalike abiga kutsusime kohale Hiina politsei. Terve jaoskonna peale leidus üks inimene, kes mõne sõna inglise keelt oskas. Meisse suhtuti küll sõbralikult, aga meie asjade leidmiseks ei tehtud mitte kõige vähematki. Kahe päeva jooksul ei teinud politsei ühtki kõnet naaberjaoskondadesse, et küsida, kas nad ehk pole meie dokumente leidnud. Aega selleks võinuks neil olla, sest kahe päeva jooksul ei näinud me ühtegi väljasõitu sündmuskohtadele.

Hiinas rahvas kuuldupoolest ei usalda politseid ja enamus omavahelisi asju lahendatakse politsei poole pöördumata. Meil kulus 2 päeva, et saada 3 lihtsat dokumenti – sündmuse lühikirjeldus ja kummagi inimese jaoks tõend passi kaotsimineku kohta.

Keeruline oli ka raha saamine. Eesti välisministeeriumil on küll välja pakutud suurepärane reisiabi süsteem: raha tuleb kanda ministeeriumi arvele ja saatkonna vahendusel saadetakse see kiiresti mõnda panka või postkontorisse. Samas, kui meil polnud enam ühtegi dokumenti, ei oleks me kuidagi raha kätte saanud. Asi õnnestus lahendada nii, et raha saadeti ühe politseiniku nimele, kes raha välja võttis ja ausalt meile üle andis. Kui oleks alles jäänud mõni pangakaart, poleks selliseid komplikatsioone tekkinud.

Järgnevalt pidime rongiga sõitma Hiina teise otsa, Pekingisse, kus Eesti saatkond meile ajutised reisidokumendid vormistas. Saatkonnast oli kogu edasisel asjaajamisel palju abi. Meil aidati kiirendatud korras viie päevaga saada viisa Hiinast väljasõiduks (kuigi meie varastatud passides olid viisad olemas ja seda näitasid ka Hiina ametnike arvutid).

Kalli hinna eest saime kojulennuks uued lennupiletid, aga kuna Finnairi töötajad alustasid oma järjekordset streiki, terendas õhus võimalus, et tuleb veel uued piletid osta, uus väljasõiduviisa vormistada ja uusi kaotusi kanda. Saatkonna abiga saime Finnairilt siiski asenduspi- letid hilisemale Aerofloti lennule. Saime koju.

TEINE RÖÖVIMINE, SEADUSLIK

Vähe on inimesi, kes kindlustuslepingu enne sõlmimist detailselt läbi on analüüsinud. Meil oli SEB kuldkaardiga pakutav kindlustus, mille kohta pank kirjutas, et nad lähtuvad põhimõttest „pakkuda parimat kindlustuskaitset parimatele AS-i SEB Pank klientidele“, valides partneriks Seesami kindlustuse.

Lugesin ka ise kindlustustingimused enne allakirjutamist läbi ja põhipunktides tundus kõik OK olevat. Kuigi mõned tingimuste punktid tundusid liialt kitsendavad olevat, ei näinud ma selles suurt probleemi, kuna sellised juhtumid tundusid olevat välditavad.

Aga kindlustuslepingu tingimused satuvad hoopis teise valgusesse, kui midagi tõesti juhtub. Vaatame reisitõrke kohta käivaid punkte. Kui teil on reis välja ostetud, aga hommikul kodust lahkudes murrate jalaluu, siis on lootust, et kindlustus korvab toimumata reisi kulud (kuigi ka siin on piiravaid tingimusi). Kui aga olete juba bussi istunud, et sadamasse või lennujaama sõita ja murrate bussis oma jalaluu, siis võite ärajäänud reisi kulude korvamisest oma suu puhtaks pühkida, juhtumit käsitletakse reisi katkemisena ja hüvitatakse vaid koju tagasipöördumise kulud (näiteks taksoga haiglast koju). Selline oli situatsioon ka meie juhtumi korral: matk Kagu-Aasias jäi ju ära, aga korvamisele ei kuulunud tehtud kuludest mitte midagi.

Vaadeldes lähemalt reisi katkemise kindlustustingimusi, näeme, et kindlustushüvituse saamise tingimusteks on kehavigastus või eluohtlik seisund, surm või ka varavastased kuriteod. Paraku võite kindlustushüvitust (koju tagasipöördumise kulud) saada vaid juhul, kui näiteks vargus on toimunud teie kodus. Kui teid reisi ajal paljaks varastatakse või röövitakse, siis kindlustustingimused ei loe seda reisi katkemise piisavaks põhjuseks ja hüvitist pole loota.

Meie juhtumi puhul osutus olulisteks asjaoludeks meie vastu toimunud ründe viis. Sõitsime jalgratastel, meile sõideti mootorrattaga külje pealt sisse (liiklusõnnetus!), saime kehavigastusi, selle käigus rebiti puruks meie kottide kinnitusrihmad ja põgeneti koos kogu meie kaasasolnud varandusega. Saime hüvitatud vähemasti kojulennu kulud, muid lisandunud kulusid kõiki paraku mitte.

Mitmeid piiranguid on ka reisile hilinemise tingimustes. Kui jääte lennule hiljaks, sest buss jäi hiljaks tehnilise rikke tõttu, on tegemist kindlustusjuhtumiga. Kui see aga juhtub aga näiteks takso või eraautoga (pole regulaartranspordivahend), siis pole kindlustuselt midagi loota. Kindlustushüvitust ei saa ka juhul, kui näiteks üks lend hilineb puuduliku töökorralduse tõttu (hilineb eelnevalt lennult saabuv lennuk, aeglane pagasi laadimine, järjekord õhkutõusmisel) ja järgnevale lennule te lihtsalt ei jõua.

Pagasikindlustus: siia alla ei kuulu näiteks muusikariistad, professionaalsed tööriistad (fotoaparaat?), krediit- kaardid, raha, väärismetallist esemed, mobiiltelefonid jne. Huvitav on ka klausel, et kindlustus ei korva näiteks fotoaparaadi või videokaamera kaotsiminekut lennuki check in pagasist ka juhul, kui nimetatud asju ei lasta turvanõuete tõttu lennuki salongi võtta. Selliseid olukordi on esinenud!

Meie juhtumi korral oli probleemiks hüvitise piirmäär 14 700 krooni terve perekonna kohta, mis kattis alla poole meie kaotsiläinud pagasi väärtusest. Ei mahtunud sinna enam uute reisidoku- mentide vormistamise kulud ega kojusõiduks vajalike riiete ostmise kulud.

Muidugi sisaldab kindlustusleping veel palju punkte, mis võivad käsitlemisel väga oluliseks osutuda. Kui näiteks streikiv Finnair poleks viimasel hetkel meile asenduslendu pakkunud, oleksime pidanud veel kord uued piletid ostma, Finnairi piletite kulu poleks aga kindlustus hüvitanud, sest streigi või pankroti puhul tekkinud kahju pole hüvitatav.

Enne kindlustuslepingu sõlmimist on seepärast vaja mõttes läbi mängida peamised reisil juhtuda võivad äpardused ja selgitada, kas kindlustusleping annaks neil puhkudel piisavalt tuge. Paraku ei suuda kõike keegi ette näha ja väga suur võimalus on ikkagi komistada mõne kindlustuslepingus sisalduva kavala punkti otsa.

KAS KA KOLMAS RÖÖVIMINE?

Eestisse tagasi jõudnuna asusime oma elu järje peale seadma. Uusi dokumente taotledes selgus, et röövitud dokumentide asendamisel tuleb kõik kulud täies mahus kanda.

Autojuhilubade taotlemisel oleks saanud paarisaja krooni ulatuses soodustust, kui ingliskeelse dokumendi asemel oleks Hiina politsei meile eestikeelse kirja väljastanud, kus kaduma läinud asjad kirjas. Oleks tulnud teha dokumendist ametlik tõlge (mis ka päris palju maksab), kui nimetus driving licence olla keeruline sõnademäng, millest pole võimalik aru saada. Hämmingut tekitas ametniku väide, et venekeelset kirja nad võiks küll aktsepteerida.

Ka uue passi vormistamisega ei läinud kõik nii hästi. Uuele passile järele minnes selgus, et ühe passi puhul ei suutnud arvuti passi kantud sõrmejälgi kokku viia selle isiku sõrmejälgedega, uue ja korrektse dokumendi saamiseks aga tuleb passi vormistamise tasu uuesti maksta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *