Elagu unistused! Martha jõudis koju

Jahtkapten Ülo Vooglaid tervitab 24. juunil ümber­ maailmareisilt tagasi kodusadamasse Orjakule jõudnud purjelaeva Mart­ ha meeskonda.

"Küll ikka andis teid oodata! Küllap nägite nüüd oma silmaga, et maailm on mitmekesine ja kaunis, aga kohe­kohe saate veenduda, et kodumaa on kaunim veel. Need, kes pole kaugel käinud ja palju näinud, ei usu seda.

Minu meelest on tähtis, et keegi teeb asju, mida „üldiselt ükski normaalne ini­ mene ei tee“. Unistused, mille inimene muudab eesmärgiks, muudavad inimest ja viivad inimkonda edasi. Harakad, va­resed ja varblased häälitsevad niisama.

Hillarist täpsemat ja korrektsemat jaht­ kaptenit annab otsida. Tean seda koos läbitud Muhu väina regati, Helsingi–Tallinna võidusõidu ja palju muu põhjal. Tean ka seda, milline on Hillari austus mere ja selle valitseja Neptuni ees. Tundub, et nad on juba vanad sõbrad, kes teineteist mõistavad ja hoiavad.

Kõigil, kes reisi ette valmistasid ja kaks aastat tagasi siit teele asusid, ei õnnestu­ nud Martha pardal kodusadamasse taga­ si jõuda. Teadagi, tervis, selle füüsiline, vaimne ja sotsiaalne külg pole ainult oma teha. Vahele tuli õnnetusi, vahele tuli äpardusi. Mõnikord sai mõnel usk ja mõnikord ka tahe otsa, mõnikord osutus saatus oodatust karmimaks ... Ometi said kõik raskused ületatud.

Küllap on meil kõigil vaja mõnikord end proovile panna, ületada eeskätt ennast, olla suurem oma ja kõigi teiste kujutlus­ test selle kohta, mis on üldse võimalik. Elagu unistused!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *