Rūdiškėse pühamu – usklike palverännak

Silmaringi avardamiseks, uute kogemuste saamiseks ja reisijanu kustutamiseks pole vaja läbida tuhandeid kilomeetreid. Selles veendusin jälle üks kord, kui käisin eelmisel suvel turismimarsruudil "Trakai piirkonna looduslike aarete teel".

Teiste vaatamisväärsuste hulka kuulub ka Rūdiškėse küla. Ajalooallikates alates 1774. aastast mainitud asula areng õitseng sai hoo sisse 1864. aastal, mil ehitati Peterburi ja Varssavit ühendav raudteeharu. See oli mahult tõesti muljetavaldav ja üks kallimaid projekte tsaariaegse Venemaa ajaloos – selle raudtee ühe versta (umbes 1,07 km) ehitamine läks hinnanguliselt maksma keskmiselt 100 000 rubla.

Küla ajaloo silmatorkavamate vaatamisväärsuste hulka kuuluvad tänaseni säilinud vanad puumajad, 160-aastane veetorn, historitsismiajale omane  raudteejaam ja loomulikult  Jeesuse Püha Südame kirik.

Ühe torniga neoromaani ja neogooti stiilis kivikirik ehitati aastail 1925–1932, renoveeriti 1980ndatel.

1921. aastal asutati Rūdiškėse kihelkond, mis on sajandi jooksul oluliselt kasvanud. Kihelkonna esimeste andmete järgi oli koguduseliikmeid 400 ja tänaseks on neid kümme korda rohkem.

Rūdiškėses viibimise ajal sattusin traditsioonilisele kohalikule üritusele – juuni lõpus toimub siin  Jeesuse PühaSüdame patukustutuspüha.

Kiriklik patukustutuspüha on päev, mil kiriku poolt ettekirjutatud riituste läbimine võimaldab oma patud andeks saada ning lunastada nii enda kui ka juba lahkunute patud. Katoliku kirik omakorda juhib iga kord tähelepanu sellele, et indulgentside subjekt ei ole pühakoda ega katedraal, vaid just nimelt kristlase palve, palverännak, vagaduse, halastuse ja armastuse teod.

Jumalateenistused toimusid kirikus leedu ja poola keeles, misjärel usklikud ühinesid traditsioonilise rongkäiguga. Jeesuse Püha Südame patukustutuse püha on koguduseliikmetele ja paiga külalistele kahtlemata suur pidu, millele kogunenud inimesed kogevad nii keskendumis- kui ka osadusrõõmu.

 Reisija meelespea

Rūdiškėse linn, Trakaist 16 km kaugusel, asub Vilniuse-Hrodna raudtee lähedal. Praegu on koguduses kokku umbes 4000 liiget, kes võivad Jeesuse Püha Südame kirikus toimuvatest jumalateenistustest osa saada kas leedu või poola keeles. Rūdiškės  kutsub traditsioonilisele patukustutuspühale, mis toimub tänavu 26. juunil

Lisateave– https://eventstrakai.lt/en

Teksti autor: Marius, rändur Leedust

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *