III Hawaii ajalugu

Uueks valitsejaks nimetati kuninga nõbu Alexander Liholiho. See Kamehameha IV, valitses saari 21 aastat. Kaks aastat pärast troonile saamist abiellus 11 aastane kuningas Emma Rooke´ga. Tseremoonia toimus Kuniglikus Haiglas, mis on märkimisväärne just sellepoolest, et see oli ehitatud välismaiste haiguste ennetamiseks ja raviks. Üks haigus mida polnud võimalik ravida, levis saartel 1860, samal aastal mil asetati nurgakivi samale eelpoolnimetatud haiglale – leeprea ehk pidalitõbi, siin kutsutud Mai Rake. Saare Tervisekaitse Organisatsioon valis leeprehaigete raviks ja isoleerimiseks Molokai saarel ühe kauni paiga Kalaupapa. Leepre haiguste levikute juhtumite kirjeldused Hawaiil on draagilised, väga pikad, ravi seotud mitteprofessionaalsuse ning lõppes alati tragöödiaga.

Üks haigus. mida pole võimalik ravida – leeprea ehk pidalitõbi –, hakkas levima saartel aastast 1860. Samal aastal asetati nurgakivi eelpool nimetatud haiglale . Saare Tervisekaitse Organisatsioon valis leeprehaigete raviks ja isoleerimiseks ühe kauni paiga Kalaupapa Molokai saarel. Leeprahaigete lood Hawaiil on kurvad ja väga pikad.

Kui Hawaii noorim kuningas 29 aastasena suri, oli ta jõudnud teha üpriski palju ning samas oli ka palju tegematajätmisi.  Kaks isiklikku tragöödiat, mis vapustasid kuningaperekonda: Kamehameha laskis maha ühe oma saatkonna töötaja. Juhtus see arusaamatuse tõttu, aga kummitas kuningat kogu ta elu. Siis ta 4 aastane poeg jäi väga haigeks ja suri pärast seda, kui ta isa püüdis palavikku alandada, hoides poega külma jooksva vee all. Kuningas ise suri järgmisel aastal olles ühiskondlikust elust eemaletõmbunud.

Uueks valitsejaks nimetati endise kuninga vanem vend Lot, kes sai valitsejanimeks Kamehameha  V. Selleks ajaks oli Hawaii rahvastik vähenenud 70 000 elanikuni. Suureks probleemiks oli tööjõupuudus suhkruistandustes. Vaalapüük elatusallikana kaotas tähtuse pärast seda kui USA hakkas kasutama Hawaii tööstuses naftat mootoriküttena. Saarte loodus on ja oli äärmiselt haavatav ja õrn. Igasugune inimese vähelesekkumine asub seda hävitama. Naftalekked ja sellele järgnev saastatus mängisid suurt osa.

Viies valitseja Hawaiil sai tuntuks Immigratsiooni Valitsuse looja ja  teistest riikidest tööjõu värbajana. Nii sai alguse Hawaii mitmerahvuseline ajalugu. Hiinlased, jaapanlased, portugaallased alustasid saarte asustamist. Aasiast toodi tööjõudu sisse peamiselt istanduste jaoks, kuna need rahvad olid harjunud töötama palava päikese all.

1872 aastal Kamehameha V sureb, ilma et jätaks järglast troonile. Ta poolvennale William Lunalilole pärandati troon. See valitseja sai olla troonil vaid aasta.

Uus valimine tõi troonile pärast ägedat kokkupõrget Kamehameha IV-da lese Emmaga David Kalakaua. Kuningas  Kalakaua valises 1874-st kuni 1891 aastani. Ta on tuntuks Abielus Monarhina. See kuningas oli kodus nii kunstis, muusikas kui teaduses. Ta oli ka esimene valiseja kes külastas USA-t ja tegi ümbermaailmareisi. Kalakaua Washingtoni reis kõrvaldas barjääri nende kahe riigi vahel. Samas andes ka suhkruistandustele tohutu võimaluse tööjõu hankimiseks. Kuningas andis Pearl Harbori ameeriklaste käsutusse kui merebaasi. Ta ehitas Iolani palee mis lõplikult valmis 1882 aastal. Palee mis aasta hiljem sai äärmiselt tähtsa dokumendi – koronatsiooni väljaandmiskohaks.

Aastatel 1870 kuni 1880 oli suur immigratsioonilaine Jaapanist ning Portugali saartelt Madeiralt ning Assooridelt, et töötada istandustes.

Tööstuse areng, võõramaalaste poolt sissetoodud kultuur sundisid lõpuks Kalakauat järele andma oma poliitilises mõjujõus. Ta oli enam mõtleja ja leiutaja, kui valiseja. Ta oli ka esimene kes tõi sisse saartele elektri ja telefoni. Temast sai Robert Luis Stevensoni sõber, mehe kes oli väga huvitatud Hawaii ajaloost. Kuningas taastas ja dokumenteeris pea unustusehõlma vajunud muistse Hawaii kultuuri ning hula. Kalakaua kirjutas tänapäevani lauldava Hawaii hümni „Hawaii Pono´i”, mis on osariigi ametliku hümnina tuntud ja lauldav tänapäevani .

Poliitikas valitsevad pinged laastasid kuninga tervise. Ta sureb San Franciskos aastal 1891.  Kuninganna Liliuokalani, Kalakaua õde ja viimane Hawaii monarh tuleb troonile majandusliku languse aastatel, ajal mil suhkruistandustel oli probleeme Ameerika turule jõudmisega. Äri huvid sundisid USA-t annektsioone ette võtma.Kui kuninganna deklareeris saartel uut konstitutsiooni 1893 aastal et suurendada monarhia mõju, oli see Ameerika Ühendriikidele jaoks liiga palju nõutud. USA formeeris „Committee of Public Safety” ja see palus USA saadikult luba maandada sõja otstarbel väeosad Hawaii sadamates. Õnneks tulistati ses sõjas vaid üks lask ja seegi oli õnnetusjuhtum.

Kuninganna Liliuokalani lahkus troonilt et vältida verevalamist vabatahtlikult. Nii sai üles seatud Ajutine valitsus. Revolutsionäärid pakkusid saari USA-le. Pärast kaalutlemist lükkas president Grover Cleveland pakkumise tagasi. Teates kongressile kirjutas president: „ Paistab et Hawaii oli võetud USA omandusse ilma kohaliku saarevalitsuse soovi ja soosinguta.”

 Vabariigi lühike elu 1894 kuni 1898

Saartel vältas vabariiklik ühiskonnakord vaid neli aastat. Selle aja jooksul deklareeriti mereseadus, anti lojaalsuse vanne. Anti välja seadus kus kaotati meeste ainuõigus valida ja omada varandust. Kuningas andis järele revolutsinääride nõuetele. Igal juhul USA valitsus ei saavutanud kunagi edu Liliuokalani juures. Troon jäi püsima.  USA tegi Hawaii kuningannaga ajutise kokkuleppe.

Aastal 1894 toimus kahe nädalase kontrevolutsiooni käigus vaid paar verevalamist. Kuninganna ei ilmutanud aktiivset rolli, ometi ta arreteeriti. Ta oli sunnitud alla kirjutama dokumendile, milles loovutas trooni ja vandus truudust vabariiklikule valitsusele. Valitsuse etteotsa sai Sanford B.Dole, advokaat ja plantaator.  Kuninganna leiti olevat süüdi riigireetmises ja ta saadeti viieks aastaks sunnitööle. Sunnitööasendati hiljem 9 kuuliser vangistusega.  Vangistuses Iolani palee teisele korrusel kuninganna kirjutas ja tegeles heliloominguga luues muusikapalasid. Ta tegi ka sõnad laulule „Aloha Oe”. Pärast vabastamist kolis kuninganna Washingtoni. Elu lõpupäevadeni jäi ta elama Ameerikasse, olles siiski tõrges ameerika kodanik. Elu jooksul mandril ta reisib palju. Monarh sureb aastal 1916.

Hawaii annektsiooni viis lõpule Hispaania – Ameerika sõda. Oma osa oli muidugi ka McKinley Vabariiklikul Administratsioonil.  Vaikse ookeani strateegiline tähtsus sai ilmselgeks kõigile läbi admiral Dewey võidu Filipiinidel. Formaalne suveräänsuse väljakuulutamine toimus 1898 aastal 12 augustil. Lipu heiskamise tunnistajateks olid ameeriklased, portugaallased, hiinlased, jaapanlased ja filipiinlased, aga mitte hawaii põliselanikud.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.